Govorilne ure


V popoldanskem času so govorilne ure samo po dogovoru s profesorjem in skupne govorilne ure, ki so določne s šolskim koledarjem.
    URNIK 1   URNIK 2   URNIK 3   URNIK 4
    starši   dijaki   starši   dijaki   starši   dijaki   starši   dijaki
 
 

Adžič Nataša

učiteljica angleščine in francoščine
               
 

Bizjak Alenka

učiteljica zgo., CAS, org. OIV, projekt
               
 

Bukovšek Marko

učitelj ang., ant.
               
 

Dačić Mišo

učitelj fil., vodja Konfu. uč.
               
 

Dermota Tatjana

učiteljica matematike
               
 

Dolinar Lojze

učitelj psih., ped.
               
 

Flajnik Petra

učiteljica kemije
               
 

Gašperlin Eva

svet. delavka, org. izob. odra., org. prehrane
               
 

Gorenec Martin

učitelj športne vzgoje
               
 

Grošelj Sonja Lidija

učiteljica psihologije
               
 

Heredero Zorzo David

tuji učitelj
               
 

Hribar Mitja

učitelj angleščine
               
 

Hribovšek Martina

laborantka kem.
               
 

Jerkovič Nataša

učiteljica športne vzgoje
               
 

Jesenovec Ana

učiteljica slovenščine
               
 

Jocif Justina

učiteljica športne vzgoje
               
 

Kapus Helena

učiteljica mat.
               
 

Kne Nataša

koordintorica MM, CAS, učiteljica fil.,TOK, organizator OIV
               
 

Kodek Biba

učiteljica angleščine
               
 

Košir dr. Petra

učiteljica bio.
               
 

Kovač Bernarda

učiteljica angleščine in španščine
               
 

Kranjc Zevnik Mojca

učiteljica um. zgo., lik. vzg.
               
 

Križaj Smrdel mag. Helena

učiteljica geografije
               
 

Kukec Vanda

učiteljica biologije
               
 

Kušar Barbara

učiteljica matematike
               
 

Lapuh Andrej

učitelj geo., ped.
               
 

Lenaršič Bernarda

učiteljica slovenščine
               
 

Logar Barbka

učiteljica slovenščine
               
 

Lokar Mojca

učiteljica matematike
               
 

Lušina Basaj Martina

učiteljica slovenščine
               
 

Mali Janez

učitelj športne vzgoje, CAS
               
 

Markič Gašper

učitelj zgodovine
               
 

Mavrič mag. Fani

učiteljica inf., šp. vzg., tajnica ŠMK
               
 

Mohar Tatjana

učiteljica kemije
               
 

Ogris mag. Oliver

učitelj fizike
               
 

Omejec Anita

učiteljica nemščine
               
 

Ovsenek Nina

učiteljica kit., vodja Konfuc. učilnice
               
 

Perko Janja

učiteljica slovenščine
               
 

Pertot Matjaž

učitelj matematike
               
 

Petrič Urša

učiteljica biologije
               
 

Pokorn Janez

laborant za fiziko
               
 

Povšin Dubravica Mojca

učiteljica angleščine
               
 

Resnik Sonja

učiteljica nemščine
               
 

Rozman Simona

učiteljica nem.
               
 

Rozmus Daša

učiteljica fizike
               
 

Sajovic Rado

učitelj športne vzgoje
               
 

Shrestha Tatjana

učiteljica angleščine
               
 

Škufca Katarina

učiteljica španščine
               
 

Šmid mag. Erik

učitelj glas.
               
 

Šmigoc Metoda

učiteljica matematike
               
 

Šorli Mihael

učitelj slovenščine
               
 

Štremfelj Marija

učiteljica biologije
               
 

Tomford William John Nicholas

učitelj ang., TOK, tuji učitelj
               
 

Triler Barbara

učiteljica nem.
               
 

Tsigarida Vasilija

učiteljica kemije
               
 

Turel Jasna

laborantka za biologijo
               
 

Urbanc Boris

učitelj športne vzgoje
               
 

Varjačič Tanja

učiteljica soc., ped. in svetovalna delavka
               
 

Veber Marjan

učitelj geografije
               
 

Veldin Patricija

učiteljica zgodovine
               
 

Vencelj Marija Maruša

učiteljica bio., CAS
               
 

Vrbinc mag. Zdenka

učiteljica inf., tajnica ŠMK
               
 

Žalohar dr. Jure

učitelj fizike
               
 

Zalokar Maja

učiteljica kemije
               
 

Zelič Mojca

učiteljica zgodovine
               
 

Žepič Mateja

učiteljica informatike
               
 

Zevnik Primož

učitelj slovenščine
               
 

Zupan Dejan

učitelj fizike
               
 

Zupan Ivanka

učiteljica soc., ped.
               
 

Zupanc dr. Darko

učitelj fizike
               
 

Zupančič Logar Neža

učiteljica ruš., tajnica ŠMK, por. dopust