Priprave na maturo za 5. predmet


VSEBINA
Program pripravlja na maturo iz enega predmeta splošne mature (kateregakoli predmeta splošne gimnazije).

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

1. Rednim dijakom zadnjega letnika srednjih strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravili poklicno maturo in si želijo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature (5. predmet) povečati možnosti vključitve v univerzitetni študij.


2. Kandidatom, ki so poklicno maturo že opravili in si želijo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature (5. predmet) povečati možnosti vključitve v univerzitetni študij.


ORGANIZACIJA POUKA
Priprave na maturo za 5. predmet izvajamo na dva načina:

1. Celoletne priprave na maturo potekajo pri predmetih, ki so organizirani tudi za odrasle kandidate izobraževanja (SLO, MAT, ANG,GEO, SOC, ZGO), enako kot vse izobraževanje odraslih na naši šoli: predavanja za en predmet so enkrat na teden (dan je odvisen od urnika) popoldne po 3 šolske ure v terminu od 17.00 do 21.00 od sredine oktobra do mature. Skupno število ur posameznega predmeta je 81. V teh urah so vključene tudi vaje, mentorstvo seminarski nalogi in predmaturitetni preizkus.

Pri predmetih, ki niso organizirani tudi za odrasle kandidate izobraževanja, se kandidati priključijo skupinam rednih dijakov Gimnazije Kranj. V tem primeru poteka pouk dopoldne po ustaljenem urniku izbirnih maturitetnih predmetov. Tudi ta oblika izobraževanja vključene vaje, mentorstvo seminarski nalogi in predmaturitetni preizkus.


2. Opravljanje vaj, seminarske naloge in ustnih izpitov brez celoletnih priprav na maturo

A) ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE IN GEOGRAFIJO

Marca se dijaki na Gimnaziji Kranj prijavijo na maturo (za 5. predmet). Na osnovi teh prijav Gimnazija Kranj oblikuje skupino za opravljanje vaj in tem vajam nameni toliko ur, kolikor jih je določilo MŠŠ (2 uri na kandidata; to pomeni, da bo skupina petih dijakov opravila 10 ur vaj, skupina dveh dijakov pa 4 ure vaj). Mentorji bodo te vaje ocenili. Dijaki bodo opravljali maturo, na katero so se pripravljali sami.

Dijaki se lahko odločijo tudi za konzultacije za pripravo na maturo. Gimnazija Kranj jim določi mentorja, s katerim se dobivata v želenem obsegu po dogovoru. Priporočamo le, da se dijaki za te konzultacije odločijo čim prej (ne šele ob prijavi na maturo).

B) ZA PREDMETE, KI VKLJUČUJEJO SEMINARSKO NALOGO (SOC, PSI, UZG)

V začetku šolskega leta (oktobra), v katerem nameravajo opravljati maturo, se na Gimnaziji Kranj prijavijo na konzultacije za izdelavo seminarske naloge. Šola dijaku dodeli mentorja, s katerim določita naslov seminarske naloge, na osnovi katere dijak izdela dispozicijo. Dispozicijo pregleda mentor in da dijaku osnovne usmeritve za izdelavo seminarske naloge. Dijak nato samostojno izdela nalogo in jo v roku odda mentorju. Mentor bo ocenil seminarsko nalogo. Dijaki bodo opravljali maturo, na katero so se pripravljali sami.

Če dijaki želijo konzultacije tudi za pripravo na maturo, se zanje lahko odločijo. Priporočamo, da se za te konzultacije odločijo čim prej (ne šele ob prijavi na maturo). Gimnazija Kranj jim določi mentorja, s katerim se dobivata v želenem obsegu po dogovoru.

C) ZA PREDMETE, KI VKLJUČUJEJO USTNI IZPIT (SLO, MAT, TJ, UZG)

Marca se dijaki na Gimnaziji Kranj prijavijo na maturo, ki jo opravljajo na naši šoli.

Dijaki se lahko odločijo tudi za konzultacije za pripravo na maturo. Gimnazija Kranj jim določi mentorja, s katerim se dobivata v želenem obsegu po dogovoru. Priporočamo le, da se dijaki za te konzultacije odločijo čim prej (ne šele ob prijavi na maturo).

D) ZA ZGODOVINO

Marca se dijaki na Gimnaziji Kranj prijavijo na maturo. Na osnovi teh prijav Gimnazija Kranj oblikuje skupino za pridobitev interne ocene, ki vključuje test znanja, ekskurzijo in poročilo o tej ekskurziji.

Dijaki se lahko odločijo tudi za konzultacije za pripravo na maturo. Gimnazija Kranj jim določi mentorja, s katerim se dobivata v želenem obsegu po dogovoru. Priporočamo le, da se dijaki za te konzultacije odločijo čim prej (ne šele ob prijavi na maturo).


ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Kandidati zaključijo izobraževanje z opravljeno splošno maturo pri predmetu, za katerega so se pripravljali. S tem imajo opravljeno poklicno maturo + 5. predmet (nikakor pa s tem nimajo opravljene splošne mature).

Uporabne povezave

2018 2019 2020
maj junij julij
p t s č p s n
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: