Gimnazija Kranj je bila uspešna pri prijavi na javni razpis » Energetska prenova stavb širšega javnega sektorja v lasti države «.

Operacija je bila prijavljena v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Naziv operacije: Energetska prenova Gimnazije Kranj

Skupna predvidena vrednost celotne operacije je 666.466,70 EUR, za katerega načrtujemo sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 218.513,68 EUR, kar znaša 40 % vseh upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev EU kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

Operacija se je pričela izvajati januarja 2017, zaključek pa je predviden v septembru 2018.


Namen in cilj operacije je celovito energetsko prenoviti 5.132,40 m2 ter posledično zmanjšati stroške ogrevanja in stroške električne energije ter tako pozitivno vplivati na varovanje okolja in k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2).
Namera celovite energetske prenove je predvsem rešitev in posodobitev zunanjega ovoja in tehničnih sistemov ter inštalacij v obstoječem objektu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (http://www.eu-skladi.si).

Uporabne povezave

2018 2019 2020
julij avgust september
p t s č p s n
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: