Objava rezultatov mature 2017 in svečana podelitev maturitetnih spričevalDržavni izpitni center bo kandidatom, ki so opravljali splošno maturo, omogočil vpogled v njihove rezultate preko spletnih strani RIC-a. Rezultati bodo objavljeni na spletu  v ponedeljek, dne 10. 7. 2017 v spomladanskem roku in v petek, dne 15. 9. 2017  v  jesenskem roku. Spričevalo in obvestilo o uspehu lahko prejmete isti dan (jesenska matura) v tajništvu šole od 10. ure do 13. ure in ostale dni v času uradnih ur. Rezultati bodo dostopni na spletu od 7. ure zjutraj.


Spletni naslov za dostop do rezultatov splošne mature je: http://matura.ric.si

Pri vstopu v spletno mesto kandidat vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra - nalepka desno zgoraj). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišejo njegovi dosežki pri opravljanju splošne mature.
  • Uporabniško ime: EMŠO kandidata
  • Geslo: Šifra - na nalepki kandidata, ki jo prejme kandidat med opravljanjem mature
 V ponedeljek, 10. julija 2017, bo v dvorani številka 1 v kinematografu Cineplexx Kranj, ob 15. uri razglasitev rezultatov spomladanskega roka mature 2017 in svečana podelitev maturitetnih spričeval.
Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu prejmejo vsi maturantje, ki bodo uspešno opravili maturo v celoti  in tisti, ki bodo  opravili popravne izpite na splošno maturi.

Vsi kandidati se bodo ob prejemu spričevala podpisali v Knjigo maturantov. Če kandidat ne more osebno prevzeti maturitetnega spričevala, lahko za to pooblasti nekoga drugega, ki ob prevzemu predloži kandidatovo pooblastilo (primer pooblastila).

Če ste izboljševali ocene pri posameznih izpitih ali opravljali dodatni 5. predmet, ne prejmete maturitetnega spričevala na svečani podelitvi, temveč prejmete obvestilo o uspehu in sicer isti dan v tajništvu ŠMK od 12.00 do 13.00,  naslednji dan (11. 7. 2017) od 10. do 14. ure ali kasneje v tajništvu šole v času uradnih ur.

V tem času se lahko tudi prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. Zadnji rok za prijavo na maturo ali posamezne maturitetne izpite je 11. 7. 2017.

Vsi, ki nimate statusa dijaka morate prijavi na posamezni izpit ali na celotno maturo, priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in Gimnaziji Kranj.

Če želiti zaprositi za vpogled v izpitno dokumentacijo, morate oddati prošnjo na RIC najkasneje v treh dneh po objavi rezultatov mature. Vpogledi bodo na RIC-u v času od 15. do 27. 7. 2016 na RIC-u. (Več o tem lahko preberete na naši spletni strani pod alinejo Vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor).Uporabne povezave

2016 2017 2018
marec april maj
p t s č p s n
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: