Plačilo maturitetnih izpitov

 
Plačilo maturitetnih izpitov Državnemu izpitnemu centru
 

CENA maturitetnega izpita pri splošni maturi je  22,00 EUR oziroma 110,00 EUR za splošno maturo (pet predmetov).

PLAČNIKI

V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08) maturitetne izpite plačajo

- kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

- kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).

NAČIN PLAČILA

Kandidat nakaže znesek z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) na naslov Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana, na transakcijski račun številka 01100-6030632914, referenca 00 34814, in dopiše svojo enotno matično številko občana. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita.

 

Navodilo za izpolnjevanje plačilnega naloga:

 

ROK PLAČILA

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

- za spomladanski izpitni rok najkasneje do 30. marca 2019 in

- za jesenski izpitni rok najkasneje do 12. julija 2019.

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi izpitni rok splošne mature ni možen.

IZJEME

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpiti center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku SM 2019.

VRAČILO ZNESKA

Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka (do 25. maja 2019) in jesenskega izpitnega roka splošne mature (do 20. avgusta 2019), ima pravico do vračila vplačanega zneska.

V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 EUR za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/maturitetnega izpita.

Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do objave rezultatov v posameznem izpitnem roku splošne mature 2019.

 
Plačilo maturitetnih izpitov Gimnaziji Kranj
 

Če nameravate splošno maturo opravljati na naši šoli ali le del, morate pravilno in izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do 30. 3. 2019 (za spomladansko maturo) ali 12. 7. 2019 (za jesensko maturo) tajnici ŠMK Neži Zupančič Logar. 


Do takrat morate poravnati tudi stroške mature, tako RIC-u kot tudi Gimnaziji Kranj.

  

Stroške mature morajo poravnati:,

- kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

- kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).


Stroški, ki jih morate plačati Gimnaziji Kranj, so odvisni od:

* vrste predmeta (ali matura vključuje seminarsko nalogo, vaje, interno oceno)

* števila predmetov in

* vključitve kandidata v priprave na maturo na Gimnaziji Kranj

 

in znašajo:

 

10 € : prijava na maturo

25 € : interni del mature za 1 predmet

 

Pri predmetih, kjer morajo kandidati opraviti vaje (BIOLOGIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA in KEMIJA) ali seminarsko nalogo (FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA, ZGODOVINA in UMETNOSTNA ZGODOVINA pa za izvedbo vaj oz. mentorstvo seminarske naloge plačate še dodatnih 36 € (razen če ste obiskovali in plačali celoletne priprave na maturo na Gimnaziji Kranj po 152 € za en predmet; ti kandidati imajo izvedbo vaj oz. seminarske naloge že vključeno v priprave).

  

Stroške lahko poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na naslov Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, na transakcijski račun številka SI56 0110 0603 0693 636 referenca 00, in dopišite svojo enotno matično številko občana. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita ali celotne mature.

 
 

Ko boste oddali prijavnico k maturi, boste oddali tudi fotokopiji dokazil o plačilu stroškov. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.

 

Uporabne povezave

2018 2019 2020
avgust september oktober
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: