Razpored pisnih in ustnih izpitov
Ustni maturitetni izpit

Ustni izpiti potekajo pred šolskimi izpitnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka tudi poučuje.
Kandidat lahko opravlja na dan, ko ni pisnega izpita, največ dva ustna izpita.
Ustnemu izpitu prisostvujejo izpraševalec in dva člana komisije.
Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. Kandidat sam izbere izpitni listek in ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno.Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita. Kandidat pride na ustni izpit vsaj 10 minut pred začetkom izpita (čas izpita). 

 


Pisni maturitetni izpit

Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne z začetkom ob 9. uri. Razporedi pisnih izpitov so objavljeni eno uro pred začetkom izpita na oglasni deski v avli šole.
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki jo pred izpitom položi na mizo.
V izpitni prostor sme kandidat prinesti le dovoljene pripomočke in osebni dokument. Ostalo pusti v garderobni omarici.  
       
       
       
       
       


 

Uporabne povezave

2016 2017 2018
marec april maj
p t s č p s n
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: