Izjave nekdanjih dijakov mednarodne mature in njihovih profesorjev


Preberite si izkušnje nekdanjih dijakov mednarodne mature ter profesorjev.

Tri generacije Kranjskih gimnazijcev na Bohinjskem jezeru.


NEKDANJI DIJAKI MEDNARODNE MATURE NA GIMNAZIJI KRANJ


Dijak se navadi samostojnega in intenzivnega dela.

Vitan Blagotinšek študira na Univerzi v Oxfordu.
"Za ta izobraževalni program sem se odločil iz večih razlogov. Pouk poteka v angleščini, program omogoča lažji vpis na univerze tako v tujini kot tudi doma v Sloveniji ter poglobljeno delo na različnih področjih. Dijak se na programu mednarodne mature navadi samostojnega, intenzivnega dela, ki mu je lahko v veliko pomoč tudi pri nadaljnjem študiju. Pred mednarodno maturo sem dve leti obiskoval gimnazijo v Slovenj Gradcu,  študijem biokemije na univerzi v Oxfordu. Menim, da lahko obiskovanje programa mednarodne mature v veliki meri pripomore k uresničitvi osebnih in z izobraževanjem povezanih ciljev vsakega posameznega dijaka."

Vodila me je želja po večji samostojnosti, raziskovanju in širšem pogledu na svet.
Anja Tišler študira v Ljubljani.
„Da sem se vpisala na program mednarodne mature, me je prepričala možnost izbire predmetov. Angleščina je bila prav tako pomemben, če ne kar ključen povod. Predvsem pa me je vodila želja po izzivu, soočenje z neznanim, novim načinom pouka in učenja ter medsebojno sodelovanje s sošolci in profesorji. Obenem pa tudi želja po večji samostojnosti, raziskovanju in širšem pogledu na svet. Ustvarjanje in izražanje ter utemeljevanje svojega mnenja so le še dodatna pika na i.“

Program me ni niti malo razočaral
.
Nika Martinšek študira v Ljubljani.
"Na Gimnazijo Kranj sem prišla z Gimnazije Škofja Loka. Za IB-program sem se odločila, ker me zelo veseli študij v tujini. Zdelo se mi je, da je to najboljša priprava na tako življenje in tudi na učenje v tujem jeziku. Program me ni niti malo razočaral in ga zelo priporočam vsem, ki razmišljate o odhodu čez mejo po končani gimnaziji."
Mednarodna matura mi je dala več znanja.

Nuša Rojec po končani mednarodni maturi študij nadaljuje na Fakulteti za matematiko in fiziko.

„Na Gimnazijo Kranj sem prišla z Gimnazije Šentvid v Ljubljani. Trenutno študiram na Fakulteti za matematiko in fiziko FMF na Univerzi v Ljubljani, smer finančna matematika. Z izbiro študija in trenutnimi rezultati sem zelo zadovoljna. Zdi se mi, da me je program mednarodne mature na kranjski gimnaziji na ta študij dobro pripravila. Celotna snov višjega nivoja matematike na IB programu se popolnoma prekriva z večino snovi prvega semestra študija finančne matematike, kar mi je delo zelo olajšalo. Proces dela je bil podoben, vključeval je veliko samostojnega dela tako kot študij. Mednarodna matura mi je dala več znanja, kot ga ponuja nacionalni program, predvsem pa sem se pripravila na nov sistem dela. Tako kot na faksu smo pri urah vzeli veliko snovi in jo doma predelali. Sovrstnikom na faksu je veliko težje, ker tega sistema niso poznali od prej. Zelo sem vesela, da sem dve leti preživela na Gimnaziji Kranj.“Imeli smo veliko prostora za individualnost in učenje stvari na svoj način
.
Zlati maturant mednarodne mature Nejc Sluga študij nadaljuje na Fakulteti za strojništvo.
„Študiram na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Program je zelo zahteven, a s sprotnim delom in veliko učenja se daleč pride. Trenutno sem s svojimi rezultati zelo zadovoljen. Študij je podoben učenju na mednarodni maturi, le da je časa precej manj. Tako kot na IB programu se pri predmetih v kratkem času vzame obsežno količino nove snovi. Ko se pripravljaš na izpit ali kolokvij, porabiš veliko časa za iskanje literature in vrednotenje različnih virov. Takega načina dela smo se na mednarodni maturi dobro naučili. Poleg tega pa je bila mednarodna matura na Kranjski gimnaziji čudovita izkušnja. Imeli smo veliko prostora za individualnost in učenje stvari na svoj način, v nasprotju s slovenskim sistemom, kjer prepogosto na vprašanja obstaja le en pravilen odgovor.“

Zelo mi pomaga res dobro znanje predvsem strokovne angleščine
.
Danaja Plevel po končani mednarodni maturi študij nadaljuje na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
„Po končanem programu mednarodne mature na Gimnaziji Kranj sem se vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Po skoraj zaključenem prvem semestru imam občutek, da me je mednarodna matura dobro pripravila na fakulteto v smislu znanja ter delovnih navad. Zelo mi pomaga res dobro znanje predvsem strokovne angleščine, ki sem ga pridobila skozi dve leti programa, saj je veliko študijske literature v angleščini. Edino, kar me ovira, je manjkajoče znanje fizike, ki je nisem izbrala kot maturitetni predmet. V prvem letniku medicine je biofizika namreč eden izmed pomembnejših predmetov. Glede na svojo izkušnjo zato menim, da je zelo pomembno, da se za maturitetne predmete odločite predvsem na podlagi nadaljnjega študija. Vendar pa se z nekaj truda da vse nadoknaditi.“

Zaradi ustrezne izbire IB predmetov mi je fakulteta priznala nekatere izpite iz fizike.
Matej Marjanovič po končani mednarodni maturi študij nadaljuje na Pennsylvania State University v ZDA.
„Mislim, da je IB-program veliko pripomogel k mojemu dosedanjemu študiju v ZDA na Pennsylvania State University. IB-program mi je omogočil, da se lahko spretno sporazumevam v angleščini, odkar sem prišel na univerzo. Ker sem že od začetka imel osnovno angleško besedišče na področjih matematike, fizike in kemije, sem lahko od prvega dne z razumevanjem spremljal predavanja in znal postavljati ustrezna vprašanja, če mi kaj ni bilo jasno. Študiram Electrical Engineering in zaradi ustrezne izbire IB-predmetov mi je fakulteta priznala nekatere izpite iz fizike, kar mi je dodatno olajšalo študij, posebno če primerjam, koliko časa zavzamejo ti predmeti mojim študentskim kolegom. IB-program je bil tisti, ki mi je sploh odprl vrata, da sem imel mnogo večje možnosti za študij v tujini.“

PROFESORJI

Vse je z vsem povezano.
Zgodovino na programu mednarodne mature poučuje dr. Desanka Švara.
„Zgodovina na programu mednarodne mature je zastavljena malo drugače kot zgodovina na državnem programu. Razlikuje se tako v zgodovinskih tematikah kot tudi v metodah dela. Obravnavamo zgodovino 20. stoletja (20th Century World History). Dijaki se osredotočijo na posebne teme, ki so povezane s svetovno zgodovino. Vse je z vsem povezano. V našem primeru so to francoska revolucija, nastanek in razvoj enopartijskih in totalitarnih režimov, hladna vojna in arabsko-izraelski konflikt, ki izpostavljajo vprašanja, ki nas vodijo v probleme rasizma, kolonializma, imperializma in konflikta na Bližnjem vzhodu. Pouk ne temelji na posredovanju podatkov, ki so sicer pomembni za razumevanje in razlago preteklosti, ampak na interpretaciji dogodkov. Na maturitetna vprašanja pa se odgovarja v esejistični obliki. Na vsako vprašanje se lahko odgovori tako ali drugače, če je le argumentirano. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je zgodovina zastavljena ozko, v resnici program ponuja in stremi k širokemu znanju in globalnem razumevanju. Pouk zgodovine omogoča nepristranski dostop do tujih kultur, preteklih časov, socialnih, verskih ali narodnostnih manjšin, različnih načinov mišljenja in življenjskih oblik. Skozi kritično analizo različnih stališč in tradicij dijak spozna, kako lahko pozitivno oblikuje sedanjost in prihodnost. Dijake program spodbuja, da se zavedajo okolja, v katerem živijo, in da delujejo odgovorno.“

Ponese nas v svet, ki je našim očem skrit.
Biologijo na programu mednarodne mature poučuje prof. Vanda Kukec.
„Biologija v šoli ponuja možnost spoznavati in razumeti življenje katerega del smo tudi mi sami. Je velika popotnica skozi življenje, saj se dotika življenja v nas in okoli nas, išče vzroke in posledice, razlaga dogajanja v organizmih, vzroke napak. Ponese nas v svet, ki je našim očem skrit, bodisi k mikroskopsko majhnim organizmom ali pa nas uči o dogajanjih znotraj našega telesa, v naših celicah in naših organih. Spoznavanje področij, kot so genetika, biotehnologija, kloniranje, zarodne celice, nam pomaga kritično presoditi in razumeti sodobna dogajanja na področju biologije, tudi biomedicine. Večje število ur biologije omogoča več praktičnega, laboratorijskega dela, omogoča učiti se samostojno, načrtovati, zbirati spoznanja, podatke in jih razložiti.“

Pouk kemije omogoča delo v manjših skupinah.
Kemijo na programu mednarodne mature poučuje prof. Petra Flajnik.
„Kemija je osrednja naravoslovna znanost, v kateri se teoretično spoznavanje zakonitosti dopolnjuje z eksperimentalnim raziskovanjem. Na programu mednarodne mature obema poloma kemijske znanosti namenjamo veliko pozornosti. Manjše število dijakov v skupini in hkrati večje število ur pouka omogočata zelo poglobljeno obravnavanje snovi in veliko časa za eksperimentalno delo. Pri številnih laboratorijskih vajah dijaki spoznavajo zakonitosti, poglabljajo svoje znanje, se urijo v kritičnem razmišljanju in eksperimentalnih spretnostih ter se pripravljajo na interni del mature.“

Uporabne povezaveVirtualni sprehod po Gimnaziji

Izdelava virtualnega ogleda
 
Mednarodna matura
IB Diploma Programme
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU skladi

Erasmus

KRsKOLESOM

Šola za starše
2021 2022 2023
avgust september oktober
p t s č p s n
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Sodelujemo z:


Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se