Postani Gimnazijec.

VPIŠI SE NA GIMNAZIJO KRANJ.


Dragi bodoči Gimnazijke in Gimnazijci,
dobrodošli na najstarejši gimnaziji na Gorenjskem, ki je v več kot 200 letih svojega obstoja najpomembneje vpliva na izobraževanje v pokrajini in mestu Kranj. S svojimi izobraževalnimi programi Gimnazija Kranj ponuja izvrstno pripravo na univerzitetni študij doma in v tujini. Trudimo se za spodbudno in prijetno učno okolje za naše dijake.

Na gimnaziji svet stoji.


VPIS

V šolskem letu 2018/2019 bomo vpisali 8 oddelkov, imeli bomo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne pričakujemo.
Na šolo se praviloma vpisujejo odlični in prav dobri učenci, nekaj tudi učencev z dobrim učnim uspehom. Večina naših prvošolcev se je vpisala z od 160 do 175 točkami. Za brezskrben vpis na Gimnazijo Kranj je iz ocen v OŠ dobro nabrati vsaj 130 točk.
OBRAZEC ZA MALICO ZA 1. LETNIKE

Stanje prijav na dan 5.4. 2018


Vsem kandidatom, ki ste že oddali prijavo za vpis v 1. letnik se zahvaljujemo za zaupanje.
Na razpisanih 224 prostih mest za vpis v 1. letnik Gimnazije Kranj se je prijavilo 210 kandidatov. Imamo še nekaj prostih mest, na katere se lahko prijavite v roku za prenos prijav do 25. 4. 2018.

Pomembni vpisni datumi


22. 1. 2018

Objava razpisa za vpis v 1. letnik.


do 5. 4. 2018

Sprejemamo prijave za vpis v šolsko leto 2018/2019. Vsi, ki se nameravate v šolskem letu 2018/2019 vpisati v 1. letnik srednje šole, morate izbrani šoli na predpisanem obrazcu oddati prijavo za vpis na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole.

do 10. 4. 2018

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na spletnih straneh MIZŠ.

do 25. 4. 2018

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis za šolsko leto 2018/2019 na spletnih straneh MIZŠ.

do 25. 4. 2018

Morebitni prenosi prijav za vpis na drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 4. 7. 2018.

do 30. 5. 2018

Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa za vpis v srednje šole na spletnih straneh MIZŠ.

do 6. 6. 2018

Srednje šole pisno obvestijo kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa, poteku vpisa, sprejete dijake povabijo k vpisu.

od 19. 6. 2018 do 22. 6. 2018

Vpis na izbrane srednje šole oz. prinašanje dokumentov za izvedbo izbirnega postopka.

do 22. 6. 2018

V primeru omejitve vpisa javna objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletnih straneh MIZŠ.

do 27. 6. 2018

V primeru omejitve vpisa prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.

27. 6. 2018

V primeru omejitve vpisa objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

4. 7. 2018

V primeru omejitve vpis kandidatov uspešnih v 2. krogu.

5. 7. 2018

Objava prostih mest za vpis na spletnih straneh MIZŠ.

do 31. 8. 2018

Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta.

Program

Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne splošno-izobraževalne programe:
  • program gimnazija,
  • program mednarodna matura,
  • program maturitetni tečaj.

Paketi

Dijaki podobnih interesov, hotenj in tudi potreb so v istem oddelku – vzamejo isti paket. Vsi paketi imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku izberejo tretji tuji jezik. Izvajamo:
  • splošni paket,
  • naravoslovni,
  • jezikovni,
  • športni.

Jeziki

Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbran drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino, nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Matura 2017

V spomladanskem roku so k maturi pristopili 203 dijaki. Kar 97,53 odstotka dijakov je spomladi tudi v celoti uspešno opravilo maturo. Uspešni dijaki so v povprečju dosegli 20,7 točke in si tako odprli vrata na večino dobrih fakultet.

19 zlatih maturantov 2017

Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku maturo z odliko opravilo 7 maturantov na programu gimnazija in 12 maturantov na programu mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 1995 do 2016, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 239 zlatih maturantov.

Učni uspeh

Prehodnost med letniki je na Gimnaziji Kranj med 98 in 99 %, kar pomeni, da v celotni generaciji letnik ponavljata le 2 do 3 dijaki. Lani smo imeli 277 odličnih dijakov, od tega je 32 odličnjakov letnik zaključilo s povprečno oceno 5,0. Večina dijakov je letnik zaključila s prav dobrim učnim uspehom.

Tekmovanja iz znanja

Eden izmed glavnih pokazateljev odličnosti šole je tudi udeležba in predvsem dosežki na tekmovanjih iz znanja. Lani so dijaki posegli po 535 bronastih, 92 srebrnih in 35 zlatih priznanjih. Vsako let se naši dijaki uvrščajo v sam vrh ali pa zasedajo mesta med prvimi desetimi v državi. Dijaki so bili uspešni na vseh področjih: matematika, logika, Cankarjevo priznanje, zgodovina, geografija, biologija, kemija, ruščina, francoščina, nemščina, angleščina, kitajščina in pri raziskovalnih nalogah. Naši dijaki se udeležujejo tudi olimpijad iz znanja.

Uporabne povezave

2018 2019 2020
december januar februar
p t s č p s n
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: