Splošna matura

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji. Maturitetne izpite opravljajo hkrati, po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili.

S splošno maturo se je sistemsko uredil prehod med srednjo šolo in univerzo, večinoma brez zahtevanega preizkusa znanja, potrebnega za izbiro kandidatov na univerzi.

Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja. Z njo si kandidati po opravljeni gimnaziji ali maturitetnem tečaju pridobijo srednjo izobrazbo.

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.
Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (spričevala), nima pravice do pristopa k maturi.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za splošno maturo (ŠIK).

Kontakti

T: +386 4 238 14 00 ali +386 4 281 17 10
E: matura@gimkr.si

Predsednik ŠMK

mag. Aljoša Brlogar
E: aljosa.brlogar@gimkr.si
T: +386 4 281 17 21

Tajnica ŠMK

Neža Zupančič Logar
E: neza.zupanciclogar@gimkr.si
T: T: +386 4 281 17 26

Uradne ure

Tajništvo ŠMK (Pisarna poleg tajništva šole v 1. nadstropju)

  • dopoldan: po predhodnem dogovoru prek e-pošte

Republiški izpitni center - RIC

Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana
T: 01 548 46 00
E: info@ric.si
Spletna stran: https://www.ric.si