Profesorji na programu mednarodne mature

IB World School

GROUP / SKUPINA SUBJECT / PREDMET PROFESSOR / PROFESOR
Group 1: Language A Mother tongue: Slovene HL
materinščina: slovenščina HL
Bernarda Lenaršič, prof. in Mihael Šorli, prof.
Group 2: Language B English - angleščina HL/SL
German - nemščina HL/SL
Biba Kodek, prof.
Peter Zupan, prof.
Group 3: Individuals and Society History - zgodovina HL/SL
Philosophy - filozofija HL/SL
Psychology - psihologija HL/SL
Social and Cultural Anthropology HL/SL
Mojca Zelič, prof.
Nataša Kne, prof.
Sarah Petek, prof.
Marko Bukovšek, prof.
Group 4: Experimental Sciences

Physics - fizika HL/SL

Chemistry - kemija HL/SL
Biology - biologija HL/SL

mag. Oliver Ogris in Barbara Hudovernik, prof.
Petra Flajnik, prof., in dr. Rok Rudež
dr. Petra Košir in Katarina Rogelj, prof.
Group 5: Mathematics and Computer Sciences

Mathematics SL - matematika SL

Mathematics HL - matematika HL

Rok Škufca, prof., in Luka Grahelj, prof.
Barbara Kušar, prof.
 
Group 6: The Arts Katerikoli izbirni predmet
iz Group 2, 3 in 4
 
TOK
Theory of Knowledge
  Tilen Avguštin, prof.
CAS
Creativity, Action, Service
  Nataša Kne, prof.
EXTENDED ESSAY
Maturitetna raziskovalna naloga
Pri kateremkoli predmetu od šestih izbranih