Podprimo kranjske gimnazijce

Dijaki Gimnazije Kranj so ambiciozni, odgovorni, samostojni, delovni, cenijo znanje, prijateljstvo in pravijo, da jim med drugim veliko pomenijo radovednost, duhovitost, bistrost, vztrajnost in izvirnost. Alumni lahko podpremo nadstandarne izobraževalne programe. Na gimnaziji izvajamo več kot 70 dejavnosti izven pouka, ki jih alumni Gimnazije Kranj lahko podpremo, prav tako gimnazijcem lahko pomagamo z mentorstvom, omogočimo poklicne izkušnje v naši organizaciji ali pa omogočimo raziskovalno dejavnost na univerzi.

Če želite podpreti ambiciozne dijake, dejavnosti in projekte, vas vljudno vabimo, da nam pišete: alumni@gimkr.si

Dejavnosti in projekti, ki jih lahko podpremo

Tekmovanja iz znanja

Kranjski gimnazijci so vsako leto uspešni na državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju. Na tekmovanjih iz znanja so dijaki v šolskem letu 2021/2022 osvojili 365 bronastih, 81 srebrnih in 52 zlatih priznanj. Kar 8 dijakov je državnih prvakov (kemija, programiranje, ekologija, angleščina, kitajščina, statistične igre). Na državnih tekmovanjih smo imeli 155 udeležencev. Imamo 8 državnih prvakov in že 4 medalje z olimpijad. Naši dijaki so pripravili 12 raziskovalnih nalog in na državnem nivoju osvojili 3 bronasta in 3 srebrna priznanja. Veseli bomo, če boste podprli naše tekmovalce.

Tekmovanja iz znanja

Glasbena dejavnost Gimnazije Kranj

Na Gimnaziji Kranj uspešno vzdržujejo dolgoletno tradicijo zborovskega petja. Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, ki spada med najboljše mladinske zbore v državi, je do zdaj osvojil že preko 20 zlatih priznanj na domačih in tujih tekmovanjih. Jeseni želi s slavnostnim koncertom projektnega zbora pevk vseh generacij obeležiti dvajsetletnico ustanovitve. Po njihovi poti stopa tudi vse številčnejši fantovski zbor. Zborovsko petje mlade ljudi uči uživanja v kakovostnem in sodelovalnem ustvarjanju, kar je dragocena popotnica za njihovo življenje. Kontakt: barbara.kusar@gimkr.si. Na šoli smo ponosni tudi na svoj orkester, ki je bil prav tako ustanovljen pred dvajsetimi leti in skupaj z zboroma pripravlja odmevne tematske koncerte dvakrat letno. Kontakt: sarah.petek@gimkr.si.

Glasbena dejavnost

Mentorstvo

Dijake zanima tudi raziskovalno delo na univerzi. Dijaki želijo pridobivati delovne izkušnje že med šolanjem na Gimnaziji Kranj in so pripravljeni nabirati delovne izkušnje v vaši organizaciji, podjetju. Če želite postati mentor dijakom ali ste dijak in se želite pridružiti mentorskemu programu, nam lahko pišete na: alumni@gimkr.si.

Sodelovanje na naših kariernih dogodkih

Alumne vabimo, da sodelujte na dogodkih Gimnazije Kranj in z dijaki delite svoje karierne izkušnje. Dan talentov je dogodek, ki so ga v okviru projekta Inženirke, inženirji bomo! razvili dijaki Gimnazije Kranj in na katerem gostijo uspešne posameznike, preko njihovih izkušenj in zgodb tako dobijo pomembne informacije o poklicih in študiju. Veseli bodo tudi vabila v vašo organizacijo, podjetje, saj vsako leto za dijake Gimnazija Kranj pripravi podobne obiske.Kontakt za Dan talentov: alenka.bizjak@gimkr.si. Kontakt za obiske organizacij, podjetij: alumni@gimkr.si.

Karierni dogodki

Dan ZaMe

Projekt za mentalno zdravje dijakov so na Gimnaziji Kranj na pobudo dijakov razvili med koronsko epidemijo. Mladinski svet Slovenije, ki deluje pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, ga je prepoznal za najboljši mladinski prostovoljski projekt leta 2021. Strokovnjaki s področja mentalnega zdravja vsako leto pripravijo delavnice za dijake. Projekt lahko podprete strokovno in finančno. Kontakt: sarah.petek@gimkr.si

MEPI

Na Gimnaziji Kranj že od leta 2008 izvajamo mednarodni program za mlade (MEPI), ki dijake spodbuja h kvalitetnemu preživljanju prostega časa in osebnemu napredovanju. Uči jih zastavljanja ciljev na različnih področjih (veščina, šport, prostovoljstvo) ter njihovemu doseganju. Na treh stopnjah (bronasta, srebrna, zlata) dosegajo stopnji primerne cilje, na vsaki stopnji pa jih čaka še dodaten izziv, dve odpravi. Na odpravah opravijo 30-80 km dolgo pot (odvisno od stopnje), ki jo preživijo le s tem, kar nosijo s sabo v nahrbtnikih. Posebna izkušnja so odprave v tujino, s čimer dijaki širijo obzorja, saj aktivno sodelujejo pri pripravah in izvedbi. Projekt vključuje vsako leto med 70 in 80 dijakov. Veseli bomo finančne podpore, da bo program lahko še naprej dostopen vsem. Kontakt: katarina.skufca@gimkr.si.

MEPI