Priprave na maturo za 5. predmet

Priprave za 5. predmet so namenjene rednim dijakom zadnjega letnika srednjih strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravili poklicno maturo in si želijo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature (5. predmet) povečati možnosti vključitve v univerzitetni študij.

Priprave za 5. predmet so namenjene tudi kandidatom, ki so poklicno maturo že opravili in si želijo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature (5. predmet) povečati možnosti vključitve v univerzitetni študij.

Vpis

Prijavi se lahko vsak dijak, ki je vpisan v 4. letnik srednje strokovne ali tehniške šole, in tudi odrasli kandidati.

Prijavnici se priloži kopija potrdila o vpisu v 4. letnik srednje šole (samo redni dijaki srednjih šol). Prijavnico lahko kandidati pošljejo po pošti ali po mailu na katja.pegam@gimkr.si. 

Organizacija pouka

Celoletne priprave na maturo potekajo pri predmetih, ki so organizirane za odrasle kandidate izobraževanja. Predavanja za en predmet so enkrat na teden popoldne po 3 šolske ure in potekajo od sredine oktobra do mature. Skupno število ur posameznega predmeta je 81. V te ure so vključene tudi vaje, mentorstvo pri seminarski nalogi in predmaturitetni preizkus.
Pri predmetih, ki niso organizirani za odrasle kandidate izobraževanja, se kandidati izjemoma lahko priključijo skupinam rednih dijakov Gimnazije Kranj. V tem primeru poteka pouk dopoldne po urniku izbirnih maturitetnih predmetov. 

Opravljanje vaj in seminarske naloge brez celoletnih priprav na maturo je namenjeno kandidatom, ki želijo opraviti le interni del mature za izbirne predmete. Za dodatno obrazložitev glej opis pri internem delu mature.