Svet šole

Predsednica sveta šole

        Martina Lušina Basaj, prof.

Predstavniki šole

        Ivanka Zupan, prof.
        gospa Jožica Avguštin
        Vanda Kukec, prof.
        Dejan Zupan, prof.

Predstavnik lokalne skupnosti

        gospod Marjan Podgoršek

Predstavniki Sveta staršev

        gospod Krištof Oštir
        gospod Anton Velkavrh
        gospa Aida Golob

Predstavnika vlade

        gospod Janez Bešter
        gospa Jolanda Regouc

Predstavnika dijakov

        Lara Livakovič Kočevar
        Maj Bijol

Zapisniki sej sveta šole

Šolsko leto 2023/2024

Šolsko leto 2022/2023

Šolsko leto 2021/2022

Šolsko leto 2020/2021

Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2018/2019