Izobraževanje odraslih

Značilnosti

  • Predavanja niso obvezna.
  • Predavanja potekajo popoldne v prostorih Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, Kranj.
  • Predavajo gimnazijski profesorji, ki imajo dolgoletne izkušnje s poučevanjem v gimnaziji in s pripravami kandidatov na maturo.
  • Plačilo šolnine po veljavnem ceniku.
  • Vpisani v programa gimnazija in maturitetni tečaj pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih. Ostali programi ne omogočajo pridobitve statusa.

Prijava in vpis

Prijava v programe izobraževanja za odrasle je možna do 1. septembra v pisarni izobraževanja odraslih (pritličje, poleg učilnice 9). S prijavo do tega datuma si zagotovite možnost opravljanja internega dela mature na Gimnaziji Kranj za vse maturitetne predmete. S prijavo do konca semptembra vam lahko zagotovimo le opravljanje internega dela mature pri tistih predmetih, ki potekajo v popoldanskem času (glej urnik spodaj). 

Za vpis potrebujete izpolnjeno prijavnico in dijaško izkaznico ali osebni dokument, če se vpisujete v maturitetni tečaj za odrasle pa tudi kopije ustreznih spričeval.

Prijavnice: 

Kontakt za izobraževanje odraslih:

Katja Pegam, univ. dipl. psih.
E: katja.pegam@gimkr.si
T: +386 4 281 17 16

Cenik

Ceniki programov izobraževanja odraslih

Urnik za šolsko leto 2022/2023

DAN PREDMET PROFESOR URA UČILNICA ZAČETEK

Ponedeljek

matematika Anže Zupanec 16:00 - 18:20 5 10. 10. 2022
angleščina Mitja Hribar 18:30 – 20:50 9 10. 10. 2022

Torek

zgodovina Patricija Veldin 16:00 - 18:20 9 11. 10. 2022
slovenščina Primož Zevnik 18:30 - 20:50 25 11. 10. 2022

Sreda

sociologija Tanja Varjačič 16:00 - 18:20 9 12. 10. 2022
biologija Maruša Vencelj 17:00- 19:20 28 12. 10. 2022

Matura

Po končanem izobraževanju kandidati opravljajo izpite iz splošne mature.