Izobraževanje odraslih

Programi izobraževanja odraslih so namenjeni vsem, ki bi želeli opravljati celotno maturo ali en maturitetni predmet in želite pri nas obiskovati priprave na maturo ali opravljati notranji del mature (seminarska naloga, vaje). 

Prijava in vpis 

Prijava v programe izobraževanja odraslih je možna do 1. septembra tekočega leta v pisarni izobraževanja odraslih (pritličje, poleg učilnice 9). Prijavnica se lahko pošlje tudi po elektronski pošti. S prijavo do tega datuma (za 5. predmet in priprave na maturo) zagotavljamo možnost opravljanja internega dela mature na Gimnaziji Kranj za vse maturitetne predmete. S prijavo do konca septembra vam lahko zagotovimo le opravljanje internega dela mature pri tistih predmetih, ki potekajo v popoldanskem času (glej urnik spodaj). 

Za vpis kandidati potrebujejo izpolnjeno prijavnico in dijaško izkaznico ali osebni dokument, če se vpisujejo v maturitetni tečaj ali gimnazijo za odrasle pa tudi kopije ustreznih spričeval.

Predavanja niso obvezna. Potekajo popoldne v prostorih Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, Kranj. Predavajo gimnazijski profesorji, ki imajo dolgoletne izkušnje s poučevanjem v gimnaziji in s pripravami kandidatov na maturo. Samo vpisani v programa Gimnazija in Maturitetni tečaj pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih. Ostali programi ne omogočajo pridobitve statusa.

Po končanem izobraževanju se kandidati prijavijo na opravljanje izpitov iz splošne mature.

Prijavnice: 

Kontakt za izobraževanje odraslih:

Katja Pegam, univ. dipl. psih.
E: katja.pegam@gimkr.si
T: +386 4 281 17 16

Urnik za šolsko leto 2024/2025

V popoldanskem času bodo potekala predavanja iz slovenščine, matematike, angleščine, sociologije, zgodovine in biologije. Točen urnik bo znan ob začetku šolskega leta 2024/2025.

Cenik

Ceniki programov izobraževanja odraslih