Šolska prehrana

V skladu z Zakonom o subvencioniranju (Uradni list 45/2008) dijaške prehrane je na Gimnaziji Kranj organizirana topla prehrana za dijake.

Za dijaško prehrano je sklenjena pogodbo s podjetjem, SLOREST D.O.O. Ljubljana.

Hrana se razdeljuje v jedilnici, kjer je 108 sedežev. Vsak dan je na voljo mesni obrok, na izbiro pa je tudi vegetarijanski, na katerega se dijaki predhodno naročajo preko spleta. Dijakom s celiakijo je omogočena dodatna ponudba (brezglutenska hrana); obrok si izberejo sami po vnaprejšnjem dogovoru. Mesečni jedilnik je izobešen v jedilnici.

Jedilnica je odprta od 9.35 – 12.30.

Dijaki imajo za obrok na razpolago eno šolsko uro. Razvrščajo se po predhodno objavljenem razporedu.

Obrazec za prijavo dijaka na šolsko prehrano

Navodila za prehrano

Subvencioniranje prehrane

V srednji šoli je možno uveljavljanje subvencije za prehrano na podlagi veljavne Odločbe o otroškem dodatku, ki jo prejmete na Centru za socialno delo.

Višina subvencije malice za dijake na dan: 12. 7. 2023 (vir: Uradni list RS, št. 76/2023)

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v €)

Višina subvencije malice

1.

do 516,76

100%

2.

od 516,77 do 652,12

70%

3.

od 652,13 do 787,44

40%

Cena nesubvencioniranega obroka: 3,60 eur

Informacije o višini subvencije pridobimo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako da ni treba prinašati odločb v šolo. Za vse informacije se obrnite na malica@gimkr.si.