Uspeh na splošni maturi

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v 1. letnik vpisano 188 dijakov.
V šolskem letu 2022/2023 je bilo v 4. letnik splošnega programa vpisanih 159 dijakov, 22 dijakov pa v zaključni letnik mednarodne mature (skupaj 181).

K maturi je pristopilo 143 kandidatov, vsi so jo uspešno opravili. Bili smo 100% uspešni.

V Sloveniji je bilo 95,07% uspešnih (od 5538), pri nas pa 100%.
Povprečno število doseženih točk naših rednih dijakov, ki so uspešno opravili maturo v spomladanskem roku, je 21,65 (v Sloveniji 20,51). Po končanih ugovorih se je povprečno število doseženih točk dvignilo na 21,73.
V Sloveniji je bilo 316 zlatih maturantov, od tega 18 z vsemi točkami.

Pri nas je bilo odličnih 10, kar je 7% naše populacije. Po uspešno rešenih ugovorih sta zlata maturanta postala še dva dijaka, tako da je bilo skupno 12 odličnih.

Rezultati splošne mature na Gimnaziji Kranj v primerjavi s slovenskimi rezultati

SLO
GK
Število četrtošolcev
GK
Število dijakov na maturi Število uspešnih maturantov Odstotek uspešnih maturantov Povprečno število točk Število zlatih maturantov
(več kot 30 točk)
Število diamantnih maturantov
(34 točk)
SLO 2023   5538 5265 95,07 20,51 316 18
GK 2023 159 143 143 100 21,65 10 0
SLO 2022   5194 4956 95,41 20,79 302 18
GK 2022 180 178 176 98,87 21,48 17 2
SLO 2021   6249 5999 96 20,99 302 15
GK 2021 185 181 179 98,9 21,51 8 0
SLO 2020   6169 5794 93,92 20,35 280 11
GK 2020 172 171 168 98,24 21,77 14 0
SLO 2019   5600 5246 93,67 20,17 236 8
GK 2019 175 172 172 100 20,90 7 1
SLO 2018   5589 5244 93,8 20,06 271 10
GK 2018 205 200 196 98 20,90 12 0
SLO 2017   5699 5326 93,45 20,10 260 15
GK 2017 208 203 198 97,53 20,70 7 0
SLO 2016   6509 6145 94,4 20,0 230 17
GK 2016 189 184 180 97,8 21 10 1
SLO 2015   6284 5982 95,19 20,21 320 16
GK 2015 208 205 205 100 22 15 0
SLO 2014   6396 5955 93,11 19,72 284 20
GK 2014 197 188 184 97,90 20 13 0
SLO 2013   6759 6.320 93,10 20 318 19
GK 2013 201 194 193 99,50 22 13 3
SLO 2012   6715 6.248 93,05 20,21 378 31
GK 2012 191 187 180 96,30 21,2 21 0
SLO 2011   7138 6572 92,07 19,7 335 16
GK 2011 219 210 208 99,05 21,9 22 2
SLO 2010   8842 6889 91,1 18,51 280 18
GK 2010 239 231 215 93,9 19,90 18 1
SLO 2009   9221 9221 91,8 19,69 379 34
GK 2009 237 233 228 97,9 22,00 23 2
SLO 2008   9330 7345 92,9 19,89 378 38
GK 2008 212 210 208 99,1 22,06 20 1
SLO 2007   9773 9059 92,7 19,64 427 49
GK 2007 234 232 230 99,1 20,90 18 0
SLO 2006   9999 9248 91,5 19,40 432 47
GK 2006 246 241 237 98,34 21,00 19 0
SLO 2005   10787 10113 91,5 19,30 271 22
GK 2005 236 222 214 96,3 20,10 7 0
SLO 2004   9637 9040 93,8 19,20 249 21
GK 2004 226 223 218 97,7 20,20 15 1
SLO 2003   8524 7524 88,3 19,00 190 12
GK 2003 202 197 194 98,5 19,00 5 0
SLO 2002   7705 6986 90,7 19,30 251 16
GK 2002 227 226 219 97,8 20,60 10 1
SLO 2001   8878 7741 87,2 18,80 201 11
GK 2001 218 205 201 98 20,70 10 0
SLO 2000   8744 7585 86,75 18,69 194 16
GK 2000 232 222 220 99,09 20,98 4 0
SLO 1999   8614 7410 86,02 18,63 219 25
GK 1999 238 228 223 97,8 19,97 6 1
SLO 1998   9235 8307 89,95 18,66 175 19
GK 1998 258 239 228 95,39 19,97 6 1
SLO 1997   8666 7661 88,41 _ 133 12
GK 1997 248 236 209 88,5 _ 4 0
SLO 1996   8199 7388 90,11 _ 132 18
GK 1996 228 224 214 95,5 19,9 14 3
SLO 1995   7892 7196 91,2 18,38 128 8
GK 1995 225 220 215 97,73 21,5 12 0