Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj za mladino (MT) je oblika rednega šolanja. Traja eno šolsko leto (pouk se začne oktobra in traja do mature). Cilj enoletnega šolanja je pripraviti dijake na maturo. Maturitetni tečaj ni oblika izobraževanja odraslih. To pomeni, da prinaša dijakom vse ugodnosti in obveznosti rednega šolanja (šolnine ni, obiskovanje pouka je obvezno, znanje se preverja sproti, …).

Vpisni pogoji

Vpiše se lahko vsak, ki:
a)  je zaključil srednjo poklicno ali srednjo strokovno/tehniško šolo z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo.
b)  je zaključil poklicno-tehniško šolo s poklicno maturo.
c)  je zaključil 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinil šolanje.
d)  je zaključil osnovno šolo in je opravil preizkus iz 5 predmetov (slo, ang, mat in 2 izbirna gimnazijska predmeta) na ravni 3. letnika gimnazije.
e)  je zaključil program Waldorfske gimnazije.

Vpisna mesta

V šolskem letu 2024/2025 je razpisanih 36 mest. Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj po 5. septembru 2024 bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati, preko elektronske pošte  obveščeni najpozneje do 24. septembra 2024.
Izbor se izvede na podlagi seštevka ocen splošnega učnega uspeha in ocen slovenščine, matematike, prvega tujega jezika iz. 1., 2. in 3. letnika

Predmetnik

Že ime tečaja nam pove, da MT pripravlja na maturo. Ker je matura sestavljena iz petih predmetov, tudi predmetnik MT sestavlja pet predmetov:

 • Slovenščina 174 ur
 • Matematika 174 ur
 • Angleščina 174 ur
 • Izbirni predmet 1* 105 - 174 ur
 • Izbirni predmet 2* 105 - 174 ur

*Dijaki izbirajo med naslednjimi gimnazijskimi predmeti; priporočamo (v navedenem vrstnem redu):

 • geografija,
 • zgodovina,
 • sociologija,
 • umetnostna zgodovina,
 • biologija,
 • nemščina,
 • kemija.

Organizacija pouka

Pouk se začne vsako leto med 1. in 4. oktobrom. Poteka po urniku, ki se ustali nekje od konca oktobra. Odvisen je od izbire izbirnih predmetov dijakov, zasedenosti učilnic in urnikov učiteljev. Do sedaj je pouk potekal večinoma dopoldne in deloma popoldne (od štiri do osem šolskih ur v času med 7. in 16. uro).

Zaključek šolanja

MT se zaključi po enem letu z maturo. Zaključen MT brez opravljene mature ne da nobene formalne izobrazbe. Dijakom omogoča le opravljanje mature. Opravljena matura pa pomeni pridobitev formalne izobrazbe V. stopnje in odprta vrata na vse fakultete.

Vpis

Prijave zbiramo do 5. 9. 2024. Popolna prijava vsebuje prijavnico, kopije vseh zaključnih spričeval dokončane srednje šole, kopijo zaključnega izpita/poklicne mature/dokazila o opravljenih 5 predmetih, kopijo rojstnega lista. Prijavnico s prilogami oddate v svetovalno službo (2. nadstropje, poleg učilnice 31- od 8.00 do 11.00) ali v tajništvo (1. nadstropje).

VPIS V MT bo potekal 26. 9. in 27. 9. 2024, od 9.00 do 12.00 v Šolski svetovalni službi, v drugem nadstropju – poleg učilnice 31.

Prijavnica za vpis v maturitetni tečaj

 

Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj 

Do 5. septembra 2024 Rok za oddajo prijavnice za vpis
10. septembra 2024 do 15. ure Objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ
do 24. septembra 2024 Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
26. in 27. septembra 2024 Vpis v maturitetni tečaj
do 29. septembra 2024 Objava stanja vpisanih na spletni strani MIZŠ
20. september 2024 Začetek pouka

Kontakt

Tanja Varjačič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
E: tanja.varjacic@gimkr.si
T: +386 4 281 17 17