Pravilniki mednarodne mature

IB World School

  • Pravilnik o ocenjevanju (v angleščini)
  • Pravilnik o vpisu (v angleščini)
  • Pravilnik o rabi jezika (v angleščini)
  • Pravilnik o akademski poštenosti (v angleščini)
  • Pravilnik o posebnih učnih potrebah (v angleščini)