Raziskovalne dejavnosti

Raziskovalna dejavnost na Gimnaziji Kranj ima dolgo tradicijo. Na šoli številni mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev profesorjev vsako leto izdelajo številne raziskovalne naloge.

Kako se lotiti raziskovalne naloge?

1. Izberete temo

Tema naj bo vam zanimiva, naj bo aktualna in jo lahko najdete na spletu, časopisu, družbenih medijih ... Nekaj primerov dobrih raziskovalnih nalog lahko najdete na povezavah na dnu spletne strani. V katera področja lahko prijavite raziskovalne naloge, najdete na spletni strani: https://www.zotks.si/raziskovalci/razpis - pod točko Razpisna področja.

2. Izberete mentorja

Kot mentorji smo lahko vsi učitelji na Gimnaziji Kranj. Najbolje je, da se obrnete na svojega učitelja, ki poučuje predmet, ki je najbolj povezan z vašo tematiko. Če niste prepričani na koga bi se obrnili in imate zanimivo temo pišite na rok.rudez@gimkr.si.

3. Okvirna navodila za izdelavo raziskovalne naloge

Kje najdem navodila? Natančna navodila za izdelavo raziskovalne naloge najdeš na internetni strani ZOTKS: https://www.zotks.si/raziskovalci/novice Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in naj bodo v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim standardom na posameznih znanstvenih področjih ali vedah. Odsvetujemo raziskovalne naloge, ki so daljše od 40 tipkanih strani.

Raziskovalne naloge morajo vsebovati: naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, področje, ime šole, ime in priimek avtorja/ev, mentorja/ve in morebitnega/ih somentorja/ev, letnico in kraj izdelave, kazalo, povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela in naj ne presega 3500 znakov (s presledki vred), uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge, vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju, zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav, seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.

4. Časovni razpored dela

  • do okvirno novembra je potrebno oddati temo raziskovalne naloge,
  • do okvirno februarja je potrebno spisati raziskovalno nalogo,
  • marca so zagovori raziskovalnih nalog na regijskem nivoju,
  • maja so zagovori raziskovalnih nalog, ki pridejo na državni nivo, najboljše prejmejo priznanja

Zakaj se lotiti raziskovalne naloge?

  • radovednost in poglabljanje znanja iz vam zanimivega področja,
  • ob osvojenem priznanju velja za Zoisove štipendije,
  • povezava z industrijo in inštituti (možnost štipendiranja in zaposlitve),
  • referenca ob vpisu na tuje univerze in IB program Gimnazije Kranj.