Šolska knjižnica

Delovni čas:
ponedeljek - petek: 7.00 - 14.00 (malica: 9.00 - 9.30)

Uporabniki

Dijaki postanejo uporabniki knjižnice, ko se vpišejo na Gimnazijo Kranj.
Po končanem šolanju ali z izpisom iz Gimnazije članstvo preneha. Prav tako so naši uporabniki tudi vsi zaposleni na Gimnaziji Kranj.

Gradivo

Knjižnica ima na voljo za izposojo preko 20.000 enot knjižničnega gradiva v prostem pristopu. Od tega je malo več kot polovica leposlovja, ki obsega tako knjige za domače branje kot tudi kakovostno sodobno in klasično literaturo. Postavljena je v štirih oddelkih: PROZA, LIRIKA, DRAMATIKA, LITERATURA V TUJIH JEZIKIH. Strokovna literatura obsega vsa področja znanja, ki so predmet obravnave na naši šoli. V knjižnici je urejena po UDK-sistemu.

Naročeni smo na več kot 50 naslovov revij in časopisov.

Izposoja

  • knjižno gradivo: 14 dni, lahko se podaljša, če po knjigi ni povpraševanja
  • serijske publikacije (revije in časopisi): 3 dni, vendar ne zadnja številka
  • referenčna literatura (slovarji, leksikoni, enciklopedije...): možna je samo uporaba v knjižnici in po dogovoru s knjižničarjem tudi pri pouku.

Knjižnični red

S knjižničnim gradivom se ravna lepo in odgovorno.
V knjižnici se pričakuje mirno in obzirno vedenje, ki zagotavlja pogoje za učenje, branje in nemoteno delo.
Odnašanje knjig in revij iz knjižnice brez vednosti knjižničarja ni dovoljeno. Tudi o izposoji gradiva za uporabo v knjižnici, je potrebno obvestiti knjižničarja.
Izgubljeno ali poškodovano gradivo je potrebno nadomestiti z novim ali pa ustrezno povrniti stroške.
Revije in časopise po uporabi vrnemo na svoje mesto v regale.
Fotokopiranje v knjižnici je dovoljeno v mejah, ki jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.
Dijaki 4. letnikov morajo knjižnično gradivo vrniti najkasneje do 15. maja, ostali dijaki pa do 1. junija.
Prinašanje hrane in pijače v knjižnico ni dovoljeno.
Vstop v knjižnico je dovoljen le v copatih.

Serijske publikacije

Svet in ljudje
National Geographic
Gea
Planinski vestnik
Geografski obzornik
Šport mladih
Šport
Ampak
Mladina
Time
The Slovenian Times
Europhisycs news
Moj mikro
Joker
Monitor
Proteus
Obzornik za matematiko in fiziko
Logika & razvedrilna matematika
Življenje in tehnika
Zdravje
Otrok in Družina
Šolski razgledi
Vzgoja in izobraževanje
Sodobna pedagogika
Preverjanje in ocenjevanje
Knjižnica
Šolska knjižnica
Knjižničarske novice
Matematika v šoli
Fizika v šoli
Glasba v šoli
Slovenščina v šoli
Zgodovina v šoli
Sodobnost
Jezik in slovstvo
Slavistična revija
Kemija v šoli in družbi
Fnm
Muska
Družboslovne razprave
Unikat