Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine - OIV se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja.
Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

OIV niso predmeti niti nadomestilo za pouk, izvajajo pa se v 1., 2., 3. in 4. letniku.
Narava večine teh dejavnosti zahteva sofinanciranje staršev (vstopnine, prevozni stroški, uporaba igrišč izven šole, stroški bivanja na večdnevnih dejavnostih, tečaji tujih jezikov v obsegu nad 30 ur ...).

Razdeljene so na dva dela:

 • obvezne vsebine za vse dijake
 • vsebine po prosti izbiri dijakov

Obvezne vsebine za vse dijake

 • knjižnična in informacijska znanja (najmanj 15 ur)
 • kulturno-umetniške vsebine (najmanj 15 ur)
 • športni dnevi (najmanj 15 ur)
 • zdravstvena vzgoja (najmanj 15 ur)
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje (najmanj 15 ur)

Šola izvede te vsebine v 1., 2., 3. in 4. letniku.

Obvezna ponudba šole

Poleg vsebin, ki so obvezne za vse dijake, šola ponudi dijakom še naslednje vsebine:

 • logika, najmanj 15 ur
 • medpredmetne vsebine z ekskurzijo in s taborom, najmanj 15 ur
 • metodologija raziskovalnega dela, najmanj 15 ur
 • prostovoljno socialno delo, najmanj 15 ur
 • prva pomoč, najmanj 15 ur
 • učenje za učenje, najmanj 15 ur
 • verstva in etika, najmanj 15 ur
 • športni tabori in šole v naravi, najmanj 15 ur

Obvezne vsebine za vse dijake po letnikih

1. letnik

 • knjižnična in informacijska znanja v tednu OIV in pri pouku
 • zdravstvene teme (predavanja, delavnice)
 • 2 športna dneva
 • krst prvošolcev
 • kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja
 • kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja (pouk)
 • učenje za učenje v tednu OIV in pri pouku
 • jesenska in spomladanska ekskurzija
 • obiski gledaliških in glasbenih prireditev
 • obiski galerij in razstav
 • ogled Ljubljane
 • sodelovanje pri dejavnostih iz Kataloga izbirnih vsebin Gimnazije Kranj
 • karierna orientacija (predavanja, delavnice)

2. letnik

 • naravoslovni tabor
 • 2 športna dneva
 • jesenska in spomladanska ekskurzija
 • obiski gledaliških in glasbenih prireditev
 • sodelovanje pri dejavnostih iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Kranj
 • karierna orientacija (predavanja, delavnice)
 • zdravstvene teme (predavanja, delavnice)

3. letnik

 • 2 športna dneva
 • jesenska in spomladanska ekskurzija
 • obiski gledaliških in glasbenih prireditev
 • državljanska kultura (predavanje)
 • delavnice o nenasilni komunikaciji
 • tečaj prve pomoči in cestnoprometnih predpisov
 • sodelovanje pri dejavnostih iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Kranj
 • karierna orientacija (predavanja, delavnice)
 • zdravstvene teme (predavanja, delavnice)

4. letnik

 • športni dan
 • obiski gledaliških in glasbenih prireditev
 • bralna kultura pri pouku
 • sodelovanje pri dejavnostih iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Kranj

Vsebine po prosti izbiri dijakov

Te vsebine dijaki lahko izbirajo iz Kataloga OIV naše šole in niso obvezne (obvezen je le en program v obsegu 30 ur).
V okviru teh vsebin priznavamo tudi nekatere dejavnosti, ki jih dijaki opravijo izven šole: športni klubi, glasbena šola, kulturno-umetniške skupine, humanitarne dejavnosti in verouk.

Katalog obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Kranj, ki ga bodo dijaki dobili na razrednih urah, vključuje naslednja področja:

 • fakultativno učenje tujih jezikov
 • krožke posameznih predmetnih področij
 • športne dejavnosti
 • knjižničarske dejavnosti
 • kulturne dejavnosti
 • abonmaje
 • informatiko
 • ekskurzije
 • humanitarno dejavnost

Katalog OIV - izbirni del