Predstavitev šole

Gimnazija Kranj je bila prva gimnazija na svetu s slovenskim učnim jezikom. Danes je največja gimnazija na Gorenjskem in ena najbolj poznanih gimnazij v Sloveniji.

Gimnazija Kranj

1810

leto ustanovitve

900+

trenutno vpisanih dijakov

14.000+

uspešnih maturantov

98,9%

uspešnost na maturi

Gimnazija Kranj je kovala preteklost in kuje prihodnost

Gimnazija Kranj je ena izmed prvih gimnazij na Slovenskem. V 210 letih obstoja je bila izobraževalno središče Gorenjske in v 119 letih popolne gimnazije je na naši šoli maturiralo že več kot trinajst tisoč dijakov. Ta mogočni intelektualni potencial je odločilno vplival in tudi danes vpliva na dogajanje in življenje v Kranju, na Gorenjskem in v vsem slovenskem prostoru.

Rojstvo

Leta 1810 je guverner Ilirskih provinc Marmont ustanovil gimnazijo v Kranju.

Materni jezik

Francoski, nemški. Leta 1870 je postala prva gimnazija na svetu s slovenskim učnim jezikom.

Stanovanje

Najprej najemniško v kranjskem župnišču, potem najemniško v kranjski osnovni šoli. Leta 1897 je bilo zgrajeno poslopje za gimnazijo v Kranju; leta 1979 je bil dograjen prizidek k stari stavbi.

Polnoletnost

Leta 1894 je bila v Kranju ustanovljena popolna osemrazredna gimnazija.

Potomstvo

Leta 1901 se je rodil kranjski gimnaziji prvi otrok: maturiralo je 23 maturantov. Do sedaj je maturiralo preko trinajst tisoč maturantov.

Osnovna dejavnost

Kranjska gimnazija je imela doslej po vsebini različne usmeritve: splošno, klasično, realno, samostojne programe usmerjenega izobraževanja. Od leta 1990 je spet gimnazija splošne smeri. Z letom 2010 smo uvedli program mednarodne mature.

Gimnazija danes

Šola letos vpisuje 8 oddelkov in ima v 29 rednih oddelkih, v dveh oddelkih mednarodne mature in v enem oddelku maturitetnega tečaja 938 dijakov.

Vizija šole

Na Gimnaziji Kranj dijakom, željnim znanja in uspehov, zagotavljamo pogoje za kakovostno šolanje. Postavljamo izzive, a hkrati omogočamo varno in vzpodbudno okolje, v katerem se naši učenci lahko posvetijo pridobivanju trdne gimnazijske izobrazbe. Vsem svojim dijakom omogočamo široko splošno znanje, spoznavanje aktualnih vsebin ter hkrati razvoj njihovih potencialov, ki jih bodo lahko uporabili v poklicih prihodnosti. Gimnazija Kranj je bila in želi ostati prva gimnazija na Gorenjskem.

Poslanstvo šole

Gimnazija Kranj je šola tradicije s pogledom, uprtim v prihodnost. Dijake usposabljamo za uspešen študij na univerzi in jih pripravimo na izzive prihodnosti. Naše temeljno poslanstvo ostajata znanje in trening možganov, hkrati pa spodbujamo dijake k razvijanju in izražanju svojih mišljenj, idej, sposobnosti na različnih področjih: šport, kultura, umetnost, raziskovanje. Zaposleni Gimnazije Kranj spodbujamo dijake k spoštljivim medsebojnim odnosom in skrbi za okolje.