Predstavitev šole

Gimnazija Kranj je bila prva gimnazija na svetu s slovenskim učnim jezikom. Danes je največja gimnazija na Gorenjskem in ena najbolj poznanih gimnazij v Sloveniji.

Gimnazija Kranj

1810

leto ustanovitve

900+

trenutno vpisanih dijakov

14.000+

uspešnih maturantov

98,9%

uspešnost na maturi

Gimnazija Kranj je kovala preteklost in kuje prihodnost

Gimnazija Kranj je ena izmed prvih gimnazij na Slovenskem. V več kot dveh stoletjih obstoja je bila izobraževalno središče Gorenjske in v več kot 120 letih popolne gimnazije je na naši šoli maturiralo že več kot štirinajst tisoč dijakov. Ta mogočni intelektualni potencial je odločilno vplival in tudi danes vpliva na dogajanje in življenje v Kranju, na Gorenjskem in v vsem slovenskem prostoru.

Rojstvo

Leta 1810 je guverner Ilirskih provinc Marmont ustanovil gimnazijo v Kranju.

Materni jezik

Francoski, nemški. Leta 1870 je postala prva gimnazija na svetu s slovenskim učnim jezikom.

Stanovanje

Najprej najemniško v kranjskem župnišču, potem najemniško v kranjski osnovni šoli. Leta 1897 je bilo zgrajeno poslopje za gimnazijo v Kranju; leta 1979 je bil dograjen prizidek k stari stavbi.

Polnoletnost

Leta 1894 je bila v Kranju ustanovljena popolna osemrazredna gimnazija.

Potomstvo

Leta 1901 se je rodil kranjski gimnaziji prvi otrok: maturiralo je 23 maturantov. Do sedaj je maturiralo več kot štirinajst tisoč maturantov.

Osnovna dejavnost

Kranjska gimnazija je imela doslej po vsebini različne usmeritve: splošno, klasično, realno, samostojne programe usmerjenega izobraževanja. Od leta 1990 je spet gimnazija splošne smeri. Z letom 2010 smo uvedli program mednarodne mature.

Gimnazija danes

Šola letos vpisuje 8 oddelkov in ima v 32 rednih oddelkih, v dveh oddelkih mednarodne mature in v enem oddelku maturitetnega tečaja 945 dijakov.

Vizija šole

Na Gimnaziji Kranj dijakom, željnim znanja in uspehov, zagotavljamo pogoje za kakovostno šolanje. Postavljamo izzive, a hkrati omogočamo varno in vzpodbudno okolje, v katerem se naši učenci lahko posvetijo pridobivanju trdne gimnazijske izobrazbe. Vsem svojim dijakom omogočamo široko splošno znanje, spoznavanje aktualnih vsebin ter hkrati razvoj njihovih potencialov, ki jih bodo lahko uporabili v poklicih prihodnosti. Gimnazija Kranj je bila in želi ostati prva gimnazija na Gorenjskem.

Poslanstvo šole

Gimnazija Kranj je šola tradicije s pogledom, uprtim v prihodnost. Dijake usposabljamo za uspešen študij na univerzi in jih pripravimo na izzive prihodnosti. Naše temeljno poslanstvo ostajata znanje in trening možganov, hkrati pa spodbujamo dijake k razvijanju in izražanju svojih mišljenj, idej, sposobnosti na različnih področjih: šport, kultura, umetnost, raziskovanje. Zaposleni Gimnazije Kranj spodbujamo dijake k spoštljivim medsebojnim odnosom in skrbi za okolje.