Šolski projekti

Literarno-novinarski krožek

Pri literarno-novinarskem krožku pod mentorstvom prof. Tine Lušina Basaj sodeluje veliko dijakov. Svoje prispevke ažurno obljavljamo na šolski spletni strani, Facebooku in Instagramu. Skupaj s člani literarno-novinarkega krožka poskrbimo, da je spletna stran Gimnazije Kranj privlačna, zanimiva in zelo aktualna. Prednost takega objavljanja člankov je, da so bralci o šolskih dogodkih informirani v najkrajšem možnem času. 
K sodelovanju vabimo nove člane, predvsem dijake prvega letnika.

Gimnazijski literarni zbornik

Dijaki med šolskim letom pod vodstvom mentorjev slovenistov sodelujejo na številnih literarnih natečajih (Jenkovi dnevi, Urška, Župančičeva frulica, Bodi pisatelj, Penov razpis za najboljši srednješolski esej, Grossmannovo priznanje, srednješolski haiku, mala Veronika, Pibernikov natečaj ...) in srečanjih (Slovenski dnevi knjige v Mariboru …), svoja najboljša dela pa bodo pod mentorstvom prof. Bernarde Lenaršič in v sodelovanju z dijaki ilustratorji pod vodstvom prof. Anite Omejec ob koncu šolskega leta izdali v literarnem zborniku. K sodelovanju so povabljeni vsi dijaki šole, ob izidu pa bodo sodelujoči pripravili recital. Gimnazijski literarni zbornik spodbuja dijaško (literarno) ustvarjalnost in sodelovanje, povezovanje s kulturnimi organizacijami v okolici in v srednješolskem prostoru ter krepi pripadnost dijakov šoli.

Koledar 2023

Dela za koledar 2023 so nastala v šolskem letu 2021/2022 pri likovnem snovanju. Dijaki prvih letnikov so delali v tehniki kolaža, ki jim omogoča večplastno izražanje ter ustvarjalen odziv na dogodke v času, ki ga živimo. Ustvarjali so na aktualni temi iskanje izgubljenega časa in tišina, saj so se prepogosto v zadnjih dveh letih vprašali, kaj jim je bilo odvzeto in koliko časa in česa so v času koronskega zaprtja šol, preprečevanja druženj in drugih ukrepov izgubili. Številni so se spoprijeli s temo tišine, ki je rezala po praznih hodnikih šol, zevala s črnih zaslonov online predavanj, a hkrati so mnogi ob njej začutili udobje, pomislili na trenutke za meditacijo in sprostitev.
Kolaže za tokratni koledar so prispevali: Kevin Pajkič (1. d), Nike Žvikart (1. č), Maša Beravs (1. f), Zoja Dolžan (1. b), Danaja Rakovec (1. a), Maša Petrovčič (1. c), Hana Šavs (1. f) in Jasna Udir (1. č). Ob izidu koledarja bomo v šolski knjižnici pripravili razstavo kolažev. 
Načrtujemo, da se bo januarja 2023 potujoča razstava selila na TAM-TAM-plakate pred Mestno knjižnico Kranj, marca bi jo odprli v Galeriji Mestne občine Kranj. Februarja bi razstavo gostili v Galeriji Zavarovalnice Triglav.

Frankofonski dan

Marca 2023 bo po dvoletnem premoru zopet potekal frankofonski dan. Točen datum bo znan naknadno in kot veleva tradicija, bo potekal v Celju. Sodelovali bodo srednješolci iz cele Slovenije, ki se učijo francosko. Letošnja tema bo frankofonska glasba. Skupina dijakov prostovoljcev si bo izbrala pesem, ki jo bo nato izvajala na odru v obliki kratkega skeča ali pa jo preprosto zapela/zaigrala. Če bo možno, bomo na prireditev peljali tudi kakšne gledalce.

Čarovnija narave

V okviru projekta Čarovnija narave dijaki Gimnazije Kranj snemajo kratke filme s preprostimi ponovljivimi naravoslovnimi eksperimenti, primernimi za mlajše otroke, in jih objavljajo na YouTube kanalu Čarovnija narave. Projekt je nastal decembra 2020 z namenom razvijati potenciale in kreativnost dijakov v času pouka na daljavo, spodbujati učenje z raziskovanjem in izkustveno učenje, zmanjšati socialno izoliranost učencev vseh starosti z medgeneracijskim poučevanjem ter pomagati učiteljem razrednega pouka in staršem otrok pri poučevanju naravoslovja v času pouka na daljavo.
V šolskem letu 2022/2023 bomo z aktivnostmi nadaljevali, saj menimo, da bo Čarovnija narave zanimiva in dragocena tudi v prihodnosti, ko bo pouk spet potekal (le) v šolah, saj bodo otroci lahko doma raziskovali in se učili ob posnetkih eksperimentov. K sodelovanju bomo povabili vse dijake, poleg tega pa tudi učitelje osnovnih šol. Sodelovali bomo tudi pri naravoslovnoizobraževalnih aktivnostih v lokalni skupnosti (Parada učenja, delavnice po osnovnih šolah, delavnice na Gimnaziji Kranj).

Gledališka dejavnost

V novembru in decembru bomo z dijaki dramskega krožka pripravili otroško predstavo, s katero bodo dijaki popestrili prihod Božička za otroke zaposlenih na Gimnaziji Kranj in, če bo mogoče, gostovali tudi po vrtcih in osnovnih šolah v okolici. Dramatizacijo otroške pravljice bo spisala profesorica Metoda Šmigoc, dijake bosta usmerjali profesorici Ana Žunič in Eva Jelenc. Dijaki bodo s tem krožkom opravili približno 30 ur obveznih izbirnih vsebin.
Mentorice bodo Metoda Šmigoc, Ana Žunič in Eva Jelenc.

Angleški debatni klub

Angleški debatni klub Gimnazije Kranj bo v letu 2022/2023 potekal v obliki celoletnih vaj na šoli in na daljavo, kar nam omogoča boljše sodelovanje z drugimi srednješolskimi klubi iz celotne Slovenije. Vaje bodo potekale ob ponedeljkih od 14.00 do 15.30, pred pripravami na tekmovanja pa tudi v obliki popoldanskih delavnic.

Dijaki v okviru kluba zastopajo Gimnazijo Kranj na številnih tekmovanjih na državnem in mednarodnem nivoju. Med oktobrom in aprilom bodo imeli dijaki možnost udeležbe na srednješolskih debatnih turnirjih na državni ravni v angleškem jeziku, povezovanja s šolskima krožkoma EPAS (Program šol ambasadork Evropskega parlamenta) in Model United Nations, širjenja znanja argumentiranega in kritičnega razmišljanja v okviru rednega pouka za obogatitev metod poučevanja ter udeleževanja različnih debat tako na lokalnem kot tudi širšem področju. Spomladi 2023 se bo klub udeležil Mednarodnega debatnega turnirja Ljutomer, na katerem je lani sodelovalo več kot 600 udeležencev s celega sveta.
V sodelovanju z debatnim Zavodom Za in Proti bomo tako dijaki kot tudi mentorici, prof. Katarina Lovenjak in prof. Polona Nastran, še naprej sodelovali pri državnih in mednarodnih projektih, ki spodbujajo medkulturni in medgeneracijski dialog, odpirajo prostor diskurza o družbeni participaciji mladih, mentorjem nudijo podporo pri rabi debatnih tehnik v razredu in pri vodenju debatnih klubov ipd. V okviru mednarodnih projektov bodo udeleženci dobivali tudi dodatno priložnost spoznavanja drugih kultur in s tem primerjanja različnih pogledov na sodobne probleme. V začetku šolskega leta je za mentorje načrtovana tudi udeležba na izobraževalnih seminarjih v Celju in Ljubljani.

Pomembnejši datumi:

oktober 2022      -   Gimnazija Ledina
november 2022  -   II. gimnazija Maribor
december 2022  -  Gimnazija Ormož
februar 2023       -   I. gimnazija Maribor
12. 3. 2023  -  Mednarodni debatni turnir Ljutomer – Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
15. 4. 2023  -  Državni turnir (lokacija bo znana naknadno)