Predmetnik programa mednarodne mature

IB World School

Na programu mednarodna matura dijaki izberejo šest predmetov iz šestih skupin, ki se poučujejo na višjem ali osnovnem nivoju (HL/SL). Tri ali štiri predmete dijak izbere na višjem nivoju. Dijaki obvezno izberejo slovenščino, matematiko in angleščino:

  • Group 1 (Language A): materinščina
  • Group 2 (Language B): angleščina, nemščina
  • Group 3 (Individuals and Society): zgodovina, filozofija, psihologija, antropologija
  • Group 4 (Experimental Sciences): fizika, kemija, biologija
  • Group 5 (Mathematics and Computer Sciences): matematika
  • Group 6 (The Arts): izbira med predmeti druge, tretje in četrte skupine

Predmetnik s številom ur skozi vsa štiri leta

  skupine 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
SJK 1 4 4 5 5 595
MAT 5 4 4 5 5 595
ANG 2 3 3 5 5 525
TJ2 6 3 3 5 5 525
ZGO 3 2 2 5 5 455
PSI 3 0 2 5 5 385
FIL 3 0 0 5 5 315
BIE 4 2 2 5 5 455
KEM 4 2 2 5 5 455
FIZ 4 2 2 5 5 455
TOK   0 0 3 3 210
CAS   0 0 4 4 280
ŠVZ   3 3 1 1 280
GLA   2 0 0 0 70
LIK   2 0 0 0 70
GEO   2 3 0 0 175
INF   2 0 0 0 70
SOC   0 2 0 0 70
             
PRE   13 12 7 7  
SKU   33 32 31 31  
IZB   0 0 3 3 DO 315

 

  • Vsi oddelki prvega in drugega letnika imajo enak predmetnik.
  • V 3. letniku dijak izbere po en predmet iz šestih skupin.
  • Predmet na višjem nivoju poslušajo 5 ur tedensko, predmet na osnovnem 4 ure tedensko.