Razredniki v šolskem letu 2023/2024

1. letnik

1. A  Mitja Hribar (učilnica 42)
1. B  Mateja Žepič (učilnica 8)
1. C  Tina Lušina Basaj (učilnica 16)
1. Č  Anže Zupanec (učilnica 9)
1. D  Anita Omejec (učilnica 13)
1. E  Polona Nastran (učilnica 44)
1. F  Daša Peklaj (učilnica 31)
1. G  Peter Zupan (učilnica 24)

2. letnik

2. A  Škufca Rok (učilnica 49)
2. B  Tilen Avguštin (učilnica 17)
2. C  Barbara Hudovernik (učilnica 30)
2. Č  Marko Bukovšek (učilnica 46)
2. D  Nina Ovsenek (učilnica 6)
2. E  Primož Zevnik (učilnica 25)
2. F  Petra Košir (učilnica 27)
2. G  Vanda Kukec (učilnica 28)

3. letnik

3. A  Mojca Zelič (učilnica 14)
3. B  Mojca Lokar (učilnica 47)
3. C  Patricija Veldin (učilnica 15)
3. Č  Bernarda Kovač (učilnica 43)
3. D  Marko Cvahte (učilnica 23)
3. E  Barbara Triler (učilnica 3)
3. F  Neža Zupančič Logar (učilnica 45)
3. G  Alenka Bizjak (učilnica 12)
3. H  Biba Kodek (učilnica 1)

4. letnik in MT

4. A  Petra Flajnik (učilnica 11)
4. B  Matjaž Pertot (učilnica 48)
4. C  Vasilija Tsigaridas (učilnica 5)
4. Č  Ana Žunič (učilnica 21)
4. D  Urša Petrič (učilnica 29)
4. E  Justina Jocif (učilnica 22)
4. F  Zdenka Vrbinc (učilnica 7)
4. G  Rok Rudež (učilnica 4)
4. H  Mihael Šorli (učilnica 2)
MT  Tanja Varjačič (učilnica KD)