Programi

Program splošne gimnazije

Gimnazija Kranj je splošnoizobraževalna šola, ki dijake pripravlja na kasnejši univerzitetni študij. Učenec, ki se odloči za šolanje na Gimnaziji Kranj in jo kot dijak zaključi z maturo, si je odprl vrata prav na vse fakultete. Predmetnik naše šole dijakom omogoča ustrezno pripravo za vse študije.

Več informacij

Program mednarodne mature

Program mednarodne mature predstavlja novo okno v svet, ki ga je odprla naša šola. Uspešnim nacionalnim programom se je pridružil še program, ki v večji meri spodbuja k samostojnosti in kreativnosti.

Več informacij

Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj za mladino (MT) je oblika rednega šolanja, ki traja eno šolsko leto (pouk se začne oktobra in traja do mature) s ciljem priprave dijakov na maturo. Maturitetni tečaj prinaša dijakom vse ugodnosti in obveznosti rednega šolanja (šolnine ni, obiskovanje pouka je obvezno, znanje se preverja sproti ...).

Več informacij

Izobraževanje odraslih

Organiziramo različne programe izobraževanja za odrasle.

Več informacij