Roditeljski sestanki

V posameznem šolskem letu se za vsak letnik praviloma izvedeta dva roditeljska sestanka.