Izkušnje dijakov

IB World School

Življenje naše nevsakdanje

Vitan Blagotinšek
IB dijak 2011-2013

Poznate občutek, ki vas sili k preizkušanju nečesa novega, še neznanega, morda drugačnega in zahtevnega, a obenem osvobajajočega?

Prav tak občutek smo imeli letošnji dijaki mednarodne mature Gimnazije Kranj, ko smo se odločali o vpisu na program, ki se korenito razlikuje od klasičnega gimnazijskega programa. Z začetkom novega šolskega leta smo dobili nove sošolce, nove profesorje, pouk je prvič v obdobju našega šolanja potekal v angleščini, ki je v prvih dneh povzročila kar nekaj prisrčnih preglavic, ki pa smo jih hitro odpravili; nikoli prej nismo bili navajeni zapisovati snovi ali reševati nalog v angleščini.

Ugotovili smo tudi, da je mednarodna matura program, ki zahteva celotnega človeka – zahteva predanost, obenem pa ti vloženo delo tudi obilno izplačuje. Kot del programa je vključen tudi predmet CAS (Creativity, Action, Service), ki nas obvezuje k opravljanju raznovrstnih izvenšolskih dejavnosti; omogoča nam iskanje novih možnosti ter spoznavanje z zanimivimi aktivnostmi. Nemalokrat smo se zadovoljno nasmehnili, ko smo opazili dijake rednega programa tovoriti po šoli športno opremo – pozabili smo že, kako je, če imaš na urniku tudi športno vzgojo - predmet, ki ga na mednarodni maturi ni. Dijaki mednarodne mature smo znani tudi po tem, da ostale dijake občasno razjarjeni podimo iz učilnic 1 in 2, ki smo jih vzeli za svoji – na učilnico 2 smo se navezali tako intenzivno, da smo se odločili, da jo bomo popolnoma prenovili; tako je v resnici postala naš drugi dom.

Ko smo se prijavili na vpis v program mednarodne mature, smo vedeli, da leži pred nami pot, ki nam bo ponujala radodarno število napornih vzponov ter ovinkov do končnega cilja, kljub temu (morda pa prav zaradi tega) pa tudi občutke medsebojne povezanosti in vedenje, da držimo skupaj.

Kot je nekoč zapisal ameriški pesnik Robert Frost: »Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by.« Če želite, lahko tisti dijaki, ki ste zdaj v drugem letniku in razmišljate, ali bi se prijavili ali ne, poskusite narediti prvi korak na tisto manj obljudeno pot, ki pa je vsekakor čudovita.

Bivši dijaki z mednarodno maturo

Vitan BlagotinšekV naslednjem letu začenjam s študijem biokemije na univerzi v Oxfordu
Zlati maturant mednarodne mature Vitan Blagotinšek

"Za ta izobraževalni program sem se odločil iz več razlogov. Pouk poteka v angleščini, program omogoča lažji vpis na univerze tako v tujini kot tudi doma v Sloveniji ter poglobljeno delo na različnih področjih. Dijak se na programu mednarodne mature navadi samostojnega, intenzivnega dela, ki mu je lahko v veliko pomoč tudi pri nadaljnjem študiju. Pred mednarodno maturo sem dve leti obiskoval gimnazijo v Slovenj Gradcu, v naslednjem letu pa začenjam s študijem biokemije na univerzi v Oxfordu. Menim, da lahko obiskovanje programa mednarodne mature v veliki meri pripomore k uresničitvi osebnih in z izobraževanjem povezanih ciljev vsakega posameznega dijaka."


Anja TišlerVodila me je želja po večji samostojnosti, raziskovanju in širšem pogledu na svet
Anja Tišler

"Da sem se vpisala na program mednarodne mature, me je prepričala možnost izbire predmetov. Angleščina je bila prav tako pomemben, če ne kar ključen povod. Predvsem pa me je vodila želja po izzivu, soočenje z neznanim, novim načinom pouka in učenja ter medsebojno sodelovanje s sošolci in profesorji. Obenem pa tudi želja po večji samostojnosti, raziskovanju in širšem pogledu na svet. Ustvarjanje in izražanje ter utemeljevanje svojega mnenja so le še dodatna pika na i."


Nika MartinšekProgram me ni niti malo razočaral
Nika Martinšek

"Na Gimnazijo Kranj sem prišla z Gimnazije Škofja Loka. Za IB-program sem se odločila, ker me zelo veseli študij v tujini. Zdelo se mi je, da je to najboljša priprava na tako življenje in tudi na učenje v tujem jeziku. Program me ni niti malo razočaral in ga zelo priporočam vsem, ki razmišljate o odhodu čez mejo po končani gimnaziji."


Nuša RojecMednarodna matura mi je dala več znanja
Nuša Rojec po končani mednarodni maturi študij nadaljuje na Fakulteti za matematiko in fiziko.

"Na Gimnazijo Kranj sem prišla z Gimnazije Šentvid v Ljubljani. Trenutno študiram na Fakulteti za matematiko in fiziko FMF na Univerzi v Ljubljani, smer finančna matematika. Z izbiro študija in trenutnimi rezultati sem zelo zadovoljna. Zdi se mi, da me je program mednarodne mature na kranjski gimnaziji na ta študij dobro pripravila. Celotna snov višjega nivoja matematike na IB programu se popolnoma prekriva z večino snovi prvega semestra študija finančne matematike, kar mi je delo zelo olajšalo. Proces dela je bil podoben, vključeval je veliko samostojnega dela tako kot študij. Mednarodna matura mi je dala več znanja, kot ga ponuja nacionalni program, predvsem pa sem se pripravila na nov sistem dela. Tako kot na faksu smo pri urah vzeli veliko snovi in jo doma predelali. Sovrstnikom na faksu je veliko težje, ker tega sistema niso poznali od prej. Zelo sem vesela, da sem dve leti preživela na Gimnaziji Kranj."


Nejc SlugaImeli smo veliko prostora za individualnost in učenje stvari na svoj način
Zlati maturant mednarodne mature Nejc Sluga študij nadaljuje na Fakulteti za strojništvo.

"Študiram na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Program je zelo zahteven, a s sprotnim delom in veliko učenja se daleč pride. Trenutno sem s svojimi rezultati zelo zadovoljen. Študij je podoben učenju na mednarodni maturi, le da je časa precej manj. Tako kot na IB programu se pri predmetih v kratkem času vzame obsežno količino nove snovi. Ko se pripravljaš na izpit ali kolokvij, porabiš veliko časa za iskanje literature in vrednotenje različnih virov. Takega načina dela smo se na mednarodni maturi dobro naučili. Poleg tega pa je bila mednarodna matura na Kranjski gimnaziji čudovita izkušnja. Imeli smo veliko prostora za individualnost in učenje stvari na svoj način, v nasprotju s slovenskim sistemom, kjer prepogosto na vprašanja obstaja le en pravilen odgovor."


Danaja PlevelZelo mi pomaga res dobro znanje predvsem strokovne angleščine
Danaja Plevel po končani mednarodni maturi študij nadaljuje na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

"Po končanem programu mednarodne mature na Gimnaziji Kranj sem se vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Po skoraj zaključenem prvem semestru imam občutek, da me je mednarodna matura dobro pripravila na fakulteto v smislu znanja ter delovnih navad. Zelo mi pomaga res dobro znanje predvsem strokovne angleščine, ki sem ga pridobila skozi dve leti programa, saj je veliko študijske literature v angleščini. Edino, kar me ovira, je manjkajoče znanje fizike, ki je nisem izbrala kot maturitetni predmet. V prvem letniku medicine je biofizika namreč eden izmed pomembnejših predmetov. Glede na svojo izkušnjo zato menim, da je zelo pomembno, da se za maturitetne predmete odločite predvsem na podlagi nadaljnjega študija. Vendar pa se z nekaj truda da vse nadoknaditi."

Matej MarjanovičZaradi ustrezne izbire IB predmetov mi je fakulteta priznala nekatere izpite iz fizike
Matej Marjanovič po končani mednarodni maturi študij nadaljuje na Pennsylvania State University v ZDA.

"Mislim, da je IB-program veliko pripomogel k mojemu dosedanjemu študiju v ZDA na Pennsylvania State University. IB-program mi je omogočil, da se lahko spretno sporazumevam v angleščini, odkar sem prišel na univerzo. Ker sem že od začetka imel osnovno angleško besedišče na področjih matematike, fizike in kemije, sem lahko od prvega dne z razumevanjem spremljal predavanja in znal postavljati ustrezna vprašanja, če mi kaj ni bilo jasno. Študiram Electrical Engineering in zaradi ustrezne izbire IB-predmetov mi je fakulteta priznala nekatere izpite iz fizike, kar mi je dodatno olajšalo študij, posebno če primerjam, koliko časa zavzamejo ti predmeti mojim študentskim kolegom. IB-program je bil tisti, ki mi je sploh odprl vrata, da sem imel mnogo večje možnosti za študij v tujini."