Upravni odbor

Cilj Upravnega odbora Alumnov Gimnazije Kranj je povezovati maturante Gimnazije Kranj, ustvariti povezave v in med generacijami, gojiti pripadnost najstarejši gimnaziji na Gorenjskem ter spodbujati sodelovanje med alumni in gimnazijo na najrazličnejših področjih in skupnih projektih.

Pišite nam na: alumni@gimkr.si

Gregor Benčina

Gregor Benčinapredsednik in ustanovni član

Strateško razmišljanje, predanost poslovnim izzivom ter sposobnost motiviranja posameznikov za doseganje odličnosti, so dodobra zaznamovale uspešno mednarodno poslovno pot mene kot maturanta kranjske gimnazije generacije 1991, z diplomo Ekonomske fakultete ter zaključenim študijem IEDC Executive MBA. Kot dolgoletni predsednik poslovne skupine EBS Group, ki svoje poslanstvo transformacije mednarodnih podjetij izvaja širom po Evropi, opravljam vodilno vlogo pri evropski Greentech iniciativi ter kot častni konzul v Sloveniji predstavljam Republiko Finsko.

V različnih vlogah v najuglednejših domačih in mednarodnih institucijah sodelujem pri kreiranju športne politike ob tem pa vodim in podpiram enega najuglednejših športnih dogodkov na svetu, Monaco Herculis EBS Diamond league. Kot prejemnik številnih mednarodnih in nacionalnih priznanj kot so Manager srednje in jugovzhodne Evrope, European athletics Plaque, Olympic movement recognition award ter posebno priznanje Princa Alberta II,  sem reden gost in govornik na poslovnih srečanjih, športnih konferencah ali drugih odmevnih dogodkih.

V vlogi prvega predsednika Alumnov Gimnazije Kranj želim vzpostaviti trajno vez in vzajemno delovanje med številnimi maturanti ene najboljših gimnazij v Evropi ter s tem še dodatno dvigniti ugled te institucije tako doma kot v tujini.

Lili Gojo

Lili Gojogeneralna sekretarka in ustanovna članica

V juniju leta 2021 sem prejela priznanje kot generalna sekretarka Alumnov Gimnazije Kranj, na kar sem zelo ponosna. Trenutno sem zaposlena kot sekretarka župana Mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca, tudi bivšega gimnazijca. Gimnazijo Kranj sem končala leta 1983. Pravijo, da enkrat kranjski gimnazijec, vedno kranjski gimnazijec. Alumni mi predstavljajo resničen stik z gimnazijo, delo poslovne sekretarke me zelo veseli, kajti rada delam z ljudmi. Pravijo, da je največja karizma človeka prav to, da si blizu ljudem. Kot poslovna sekretarka sem zaposlena že 30 let in imam veliko delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih. Imam posluh za potrebe ljudi, vztrajnost in ciljno usmerjenost. Sem zanesljiva, sposobna argumentiranja, odgovorna in dobro organizirana. Imam veliko izkušenj na področju poslovnega protokola in podlago v predavanjih ge. Ksenije Benedetti. Moji hobiji so smučanje, tek, trekking, plavanje, ples, gledališče, potovanja, branje.

S svojimi izkušnjami sem še naprej pripravljena pomagati pri vodenju in premagovanju ovir Alumnov Gimnazije Kranj. Pravijo, da so ljudje, ki ne znajo premagovati ovir, ljudje, ki ne verjamejo. Jaz pa v Alumne Gimnazije Kranj resnično verjamem.

Dan Dubokovič

Dan Dubokovičustanovni član

Sem bodoči diplomant ekonomije in financ Univerze Bocconi v Milanu in maturant mednarodne mature na Gimnaziji Kranj, generacija 2019. Aktiven sem v finančni industriji, predvsem na področju skladov tveganega kapitala s poudarkom na kripto valutah. Po končanem dodiplomskem študiju se bom naprej izobraževal na programu IMB na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani. Trenutno živim na Poljskem, poslovno pa sem precej na Portugalskem. Alumni Gimnazije Kranj mi predstavljajo neprecenljiv stik z nekdanjo šolo, ki bi ji rad v prihodnosti v čim večji meri povrnil to, kar je dala meni. Sam sem bil v preteklosti del številnih mentorskih programov in zavedam se, da lahko predstavljajo veliko dodano vrednost za ustanovo, kot je Gimnazija Kranj, zato se bom zavzemal, da se alumni udejstvujemo tudi v tej smeri.

David Gojo

David Gojoustanovni član

Vodim Data Science ekipo pri podjetju Snowflake in sem bil maturant Gimnazije Kranj leta 2008. Kljub magisteriju finančnega managementa na ljubljanski Ekonomski fakulteti sem se podal v vode analitike in statistike v tehnološkem sektorju. Svoja znanja sem najprej razvijal na Irskem, zdaj pa že od leta 2018 živim v Silicijevi dolini in Kaliforniji. Verjetno podobno kot mnogim, mi Alumni Gimnazije Kranj pomeni po eni strani priložnost deliti izkušnje pridobljene v tujini za razvoj alumni kluba in po drugi ohranjanje stika z domovino.

David Golob

David Golobustanovni član

Na Gimnaziji Kranj sem maturiral leta 2019. Obiskoval sem mednarodno maturo. Trenutno sem študent tretjega letnika prava Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poleg študija delujem kot tutor pri predmetu finance, kot član disciplinske komisije za študente in kot član volilnega odbora za volitve v Študentski svet PF. Nedavno sem nastopil tudi dveletni mandat v Komisiji za kakovost Univerze v Ljubljani. Poleg študija delam na Ministrstvu za finance na področju dela na črno. Alumni Gimnazije Kranj vidim kot projekt z velikim potencialom, ki lahko trenutnim in bodočim gimnazijcem olajša pot na trg dela, jim pomaga pri odkrivanju svojih interesov, nekdanjim gimnazijcem pa omogoča, da z Gimnazijo ostanejo v stiku in skladno s svojimi zmožnostmi in željami prispevajo k ugledu in kakovosti delovanja institucije.

Nataša Kne

Nataša Kneustanovna članica

Na Gimnaziji Kranj je zaposlena kot koordinatorica programa mednarodna matura od njegove uvedbe leta 2010, na mednarodni maturi poučuje tudi filozofijo, ki jo je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na Gimnaziji Kranj je maturirala leta 1991. Poklicno pot je začela kot novinarka in urednica v različnih medijih ter delovala na področju odnosov z javnostmi pri evropskih projektih in v podjetništvu. Zanima jo ohranjanje kulturne in naravne dediščine (arhitektura, likovna umetnost, književnost, ustno izročilo, kulinarika, krajinarstvo …) in publicistika, čemur posveča dobršen del svojega prostega časa. Na Gimnaziji Kranj je že več kot desetletje živa ideja o ustanovitvi Alumnov Gimnazije Kranj, ki se je leta 2021 končno udejanila. Med alumni želi delovati konstruktivno in povezovalno ter eno najstarejših in najuglednejših slovenskih gimnazij povezati z več kot 14 tisoč njenimi maturanti ter lokalnim, regionalnim in globalnim okoljem.

Juš Lesjak

Juš Lesjakustanovni član

Juš Lesjak je podjetnik in filantrop globalne ravni. V času gimnazijskih let je vodil projekte marketinga Gimnazije Kranj, po zlati maturi na programu mednarodna matura leta 2020 pa je ustanovil svoje prvo podjetje Genzify, s katerim je posodabljal podjetja za prihod svojih vrstnikov. Danes nosi vlogo vodje brandinga — blagovne znamke — globalne neprofitne organizacije Login5 Foundation. Obenem ustanavlja novo podjetje fundacije — akademijo za zavestno vodenje podjetij, ki dajejo prednost služenju poslanstva pred dobičkom. V bitki s časom za človeštvo na zemlji trenutno podpira izvršne odbore velikih, vplivnih podjetij z orodji za zavesten način ustvarjanja učinka navzven in človekoljubne kulture navznoter. Karseda hitro bo fokus razširil tudi na podporo potencialnih mladih.

Vesna Pavlič Pivk

Vesna Pavlič Pivkustanovna članica

Po končani kranjski gimnaziji leta 1990, sem diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1994. V letu 2003 sem nastopila sodniško službo, ki jo od tedaj dalje opravljam še danes. Dvanajst let sem bila predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani, v enem mandatu tudi članica Sodnega sveta RS (2009 - 2011). Bila sem tudi predsednica disciplinske komisije druge stopnje pri Notarski zbornici Slovenije, predsednica disciplinske komisije prve stopnje pri Zbornici upraviteljev Slovenije, maja 2021 pa sem nastopila mandat tudi kot Varuhinja dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. V Obdobju 2016-2020 sem kot dodeljena sodnica na Ministrstvu za pravosodje pripravljala spremembe nove mreže sodišč in v Bruslju pogajala Direktivo o žvižgačih. Po vrnitvi v sodni sistem zdaj na Okrožnem sodišču v Ljubljani rešujem težje kazenske zadeve. Gimnazija Kranj mi je dala dovolj znanja in pogum, da sem se lotila vseh področij in funkcij, ki sem jih opravljala. V okviru skupnosti Alumni Gimnazije Kranj želim mlade seznanjati z možnostmi na mojem strokovnem področju in jih vzpodbujati na njihovih poklicnih poteh, česar sem bila v mojih gimnazijskih časih tudi sama deležna.

Natalija Polenec

Natalija Polenecustanovna članica

Gimnazijo sem z odliko končala leta 1984. Izobraževalno pot sem nadaljevala na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani ter poglobila znanje o varstvu kulture dediščine z izpitom za muzejsko kustodinjo. Od novembra 2020 sem direktorica Slovenskega etnografskega muzeja.

Moje dosedanje delovne izkušnje so: direktorica Tehniškega muzeja Slovenije (oktober 2014 – marec 2020); direktorica Zavoda za turizem Kranj, kjer sem uspešno razvijala destinacijske produkte (2006 -2014); organizatorka stikov z javnostjo na Institutu Jožef Stefan, kjer sem delovala na področju komuniciranja z javnostmi, organizaciji dogodkov, vodenju Galerije IJS, uredništvu publikacij in drugo (1994 – 2006); na začetku kariere sem opravljala delo v NOTAM službi (obvestila za letalce) na Upravi za zračno plovbo RS. Sem članica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije in od leta 2016 članica predsedstva in zakladnik CIMUSET ICOM komiteja (ICOMov mednarodni komite za muzeje in zbirke na področju znanosti in tehnologije -  International Committee for Museums and Collections of Science and Technology).

Bogate izkušnje in pridobljena znanja sem z veseljem pripravljena deliti in pomagati graditi skupnost Alumnov Gimnazije Kranj.

Franc Rozman

Franc Rozmanustanovni član

Na Gimnaziji Kranj sem maturiral leta 1984. Z svojo gimnazijo sem obdržal stik tudi v času študija. Leta 1989 zaposlil na Gimnaziji Kranj kot učitelj matematike. Diplomiral sem leta 1990, leta 1995 pa še magistriral iz izobraževalne matematike. Ob zaposlitvi sem na Gimnaziji Kranj prevzel mentorstvo dijaški skupnosti. Takoj sem prevzel tudi mlade raziskovalce. Leta 1992 sem ustanovil regijsko srečanje mladih raziskovalcev, s katerim sem gorenjskim dijakom omogočil enake pogoje ob zaključka šolanja, kot so jih imeli dijaki v Ljubljani in Mariboru. Menil sem, da odlično šolo učitelji gradimo lahko le v sodelovanju z dijaki. Leta 1996 sem postal ravnatelj Gimnazije Kranj. Svojo vizijo sem s tem lažje uveljavljal, kako uspešno, prepuščam presoji drugih, predvsem zdajšnjih in nekdanjih gimnazijcev. V času mojega ravnateljevanja smo vzpostavili obiske nekdanjih gimnazijcev na šoli in nekaj povezovalnih projektov (maturantski večeri, srečanje nekdanjih maturantov ipd.).

Ustanovitev alumnov štejem za najpomembnejši dogodek v smislu povezovanj in sodelovanja vseh kranjskih gimnazijcev in ponosen sem, da sem med ustanovnimi člani.

Milivoj Veličković Perat

Milivoj Veličković Peratustanovni član

Rojen 3. junija 1937, maturiral na Gimnaziji Kranj leta 1957, uspešno končal študij medicine leta 1962, specializiral nevrologijo in psihiatrijo, opravil doktorsko disertacijo 1983 ter postal Izredni profesor na Medicinski fakulteti univerze v Ljubljani. Na strokovnem področju objavil več kot 100 člankov in knjig. Poleg slovenščine in srbohrvaščine aktivno obvlada 3 svetovne jezike (rusko, nemško in angleško). Predaval v 61 državah na vseh celinah. Član izvršnih odborov več svetovnih in nacionalnih strokovnih združenj. Od leta 2017 Častni meščan Mestne občine Kranj. Leta 2022 prejel priznanje kot ustanovni član Alumnov Gimnazije Kranj, na kar je zelo ponosen.