Program mednarodna matura

IB World School

Znanje deliti pomeni svet razsvetliti

Dijake pripravljamo na izzive prihodnosti

Cilja programa mednarodna matura na Gimnaziji Kranj sta akademska odličnost in odprtost. Mednarodna matura zagotavlja trdno, vsestransko in poglobljeno izobrazbo ter oblikuje skrbne, ambiciozne in pozitivno misleče mlade ljudi s svetovljanskim pogledom na svet, ki se zavedajo, da so odgovorni za sočloveka in planet, na katerem živijo. Učitelji pomagamo dijakom razviti njihov potencial in jih spodbujamo, da gojijo svoje ideale ter najdejo svojo pot v življenju.

International Baccalaureate Diploma Programme

The value of knowledge is in sharing

Preparing students for the challenges of tomorrow

The aim of the International Baccalaureate Diploma Programme at Gimnazija Kranj is to educate young people in academic excellence and open-mindedness. Gimnazija Kranj provides a solid, well-rounded education and aims to form caring, ambitious and positive young people who share a global perspective and hold a responsibility for humanity and for planet Earth. As educators, we help students to develop their potential and encourage them to live up to their ideals and find their way in life.

Predmetnik mednarodna matura je poseben

Dijaki bodo vpisali šest predmetov, ki jih bodo izbrali iz šestih skupin. V prvi skupini je materinščina, v drugi skupini angleščina, tretja skupina ponuja humanistične predmete, med katerimi bodo dijaki imeli na izbiro psihologijo, filozofijo, antropologijo in zgodovino. Naravoslovni predmeti so v četrti skupini, na voljo pa bodo biologija, kemija in fizika. V peti skupini je matematika, v šesti skupini pa ostali tuji jeziki, ki jih poučujemo na Gimnaziji Kranj nemščina, francoščina in španščina. V šesti skupini bo možno izbrati tudi predmete iz skupine tri in štiri. V tretjem in četrtem letniki bodo dijaki na urniku imeli le šest predmetov, trije so obvezni, to so slovenščina, matematika in angleščina, tri pa izberejo. Predmeti se poučujejo na osnovnem in višjem nivoju, in sicer trije ali štirje na višjem in dva ali trije na osnovnem nivoju. Predmeti so med sabo popolnoma enakovredni. Na višjem nivoju se vsak predmet poučuje pet ur tedensko, na osnovnem pa štiri ure.

Program mednarodna matura spodbuja sodelovanje

Predmete med sabo povezuje Theory of Knowledge TOK ali teorija vednosti, predmet, pri katerem dijaki kritično presojajo o sami znanosti, kakor tudi o predmetih, metodah in uveljavljenih percepcijah, ki tako dobijo novo perspektivo. Creativity, Action, Service CAS je sorodno našim obveznim izbirnim vsebinam OIV in pomeni samostojno načrtovanje svojih aktivnosti na področju ustvarjalnosti, športa in prostovoljstva. Posebnost programa mednarodne mature je Extended essay maturitetna raziskovalna naloga, ki obsega 4 tisoč znakov in na Gimnaziji Kranj ohranja poglobljeno raziskovalno delo, ki se lahko postavi ob bok resnim znanstvenim raziskovanjem.

Most med gimnazijo in univerzo

Na mednarodni maturi je način poučevanja že bolj akademski in dijake že pripravlja na študij in na samostojno, kritično in ustvarjalno delo, kakršno se pričakuje na fakulteti. Z mednarodno maturo v žepu so maturantom praviloma odprta vrata na slovensko fakulteto prve izbire, zelo pa so dijaki z dobrimi ocenami dobrodošli tudi na uveljavljenih svetovnih univerzah.

Lastnosti dijaka mednarodne mature
IB Learner Profile

 

Inquierers: raziskovalci
Knowledgeable: vedoželjni
Thinkers: misleci
Communicators: komunikatorji
Principled: načelni
Open-minded: svobodomiselni
Caring: sočutni
Risk takers: drzni
Balanced: uravnotežni
Reflective: sposobni presoje