Priprave na maturo za 21-letnike

V organizirane priprave na maturo za občane se lahko vključijo vsi kandidati, ki bodo do konca leta, v katerem želijo opravljati maturo, dopolnili najmanj 21 let. Z opravljeno maturo imajo priznano 5. stopnjo izobrazbe.

Ponujamo priprave na maturo iz naslednjih maturitetnih predmetov:

  • slovenščine, matematike, angleščine – obvezni predmeti mature,
  • geografije, sociologije, zgodovine ali biologije – izbirni predmeti mature (izjemoma možen tudi dogovor za drug predmet).

Kandidat, ki želi opravljati splošno maturo, jo opravlja iz vseh treh obveznih predmetov, med izbirnimi predmeti pa izbere dva.

Priprave dajejo osnovo za znanje, ki ga kandidati potrebujejo za opravljanje splošne mature v pripadajočem šolskem letu. 

Vpis

Prijavite se s prijavnico, ki jo lahko pošljete po pošti ali po mailu na katja.pegam@gimkr.si. 

Organizacija pouka

Predavanja so vsako popoldne od ponedeljka do petka po 3–5 šolskih ur (okvirno od 16.00 do 21.00) od sredine oktobra do mature (največ dva predmeta na dan). Skupno število ur posameznega predmeta je 81. Celotni tečaj (5 predmetov) torej obsega 405 ur. Kandidat se lahko odloči, da bo obiskoval priprave le za nekaj predmetov in se za ostale pripravljal sam. Predavajo gimnazijski profesorji, ki imajo večletne izkušnje s pripravami na maturo.

Priprave na maturo se zaključijo z maturo. Maturo opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra). Več informacij o opravljanju mature za 21-letnike najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (RIC).