Priprave na maturo za 21-letnike

V organizirane priprave na maturo za občane se lahko vključite vsi, ki boste do konca leta, v katerem želite opravljati maturo, dopolnili najmanj 21 let. Z opravljeno maturo imate priznano 5. stopnjo izobrazbe.

Kandidat, ki želi opravljati splošno maturo, jo opravlja iz vseh treh obveznih predmetov, med izbirnimi predmeti pa izbere dva.

Ponujamo priprave na maturo iz naslednjih maturitetnih predmetov:

  • slovenščine, matematike, angleščine - obvezni predmeti mature,
  • geografije, sociologije, zgodovine ali biologije - izbirni predmeti mature (izjemoma možen tudi dogovor za drug predmet).

Priprave dajejo osnovo za znanje, ki ga kandidati potrebujejo za opravljanje splošne mature v pripadajočem šolskem letu. 

Vpis

Prijavite se s prijavnico, ki jo lahko pošljete po pošti ali po mailu na katja.pegam@gimkr.si. 

Organizacija pouka

Predavanja so vsako popoldne od ponedeljka do petka po 3-5 šolskih ur (okvirno od 16.00 do 21.00) od sredine oktobra do mature (največ dva predmeta na dan). Skupno število ur posameznega predmeta je 81. Celoten tečaj (5 predmetov) torej obsega 405 ur, lahko pa se kandidat odloči, da bo obiskoval priprave le za nekaj predmetov in se za ostale pripravljal sam. Priprave se zaračunajo po veljavnem ceniku glede na število izbranih predmetov.

Predavajo gimnazijski profesorji, ki imajo večletne izkušnje s pripravami na maturo.

Zaključek izobraževanja

Priprave na maturo se zaključijo z maturo. Maturo opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra). Več informacij o opravljanju mature za 21-letnike najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (RIC).

Opravljena matura pomeni pridobitev formalne izobrazbe V. stopnje in odprta vrata na vse fakultete.