Maturitetni tečaj za odrasle

Maturitetni tečaj je javno veljavni izobraževalni program, ki pripravlja kandidate na splošno maturo. Traja celo šolsko leto (predavanja se začnejo oktobra in trajajo do mature). Cilj enoletnega šolanja je pripraviti kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, na splošno maturo. Vpisani pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih.

Komu je namenjen?

V maturitetni tečaj za odrasle se lahko vključite vsi, ki izpolnjujete pogoje za vpis v maturitetni tečaj, a ste zaposleni in ne morete obiskovati redne šole.

Pogoji za vpis:

 1. Zaključena srednja poklicna ali srednja strokovno/tehniška šola z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo.
 2. Zaključena poklicno-tehniška šola s poklicno maturo.
 3. Zaključen 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinjeno šolanje.
 4. Zaključena osnovna šola in opravljen preizkus iz 5 predmetov (slo, ang, mat in 2 izbirna gimnazijska predmeta) na ravni 3. letnika gimnazije.
 5. Zaključen program Waldorfske gimnazije.

Če izpolnjujete pogoje za vpis, pošljite ali prinesite izpolnjeno prijavnico z ustreznimi dokazili.

Opravljena splošna matura vam omogoča predvsem:

 • dokončanje izobraževanja (če imate končane le tri letnike gimnazije),
 • priznavanje 5. stopnje izobrazbe (če imate opravljen zaključni izpit),
 • izpolnjevanje pogojev za vključitev v kateri koli univerzitetni ali drug študij.

Maturitetni tečaj daje osnovo za znanje, ki ga kandidati potrebujejo za opravljanje splošne mature. Splošno maturo lahko opravlja vsak, ki bo do konca leta, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let (kandidatom, ki bodo uspešno zaključili maturitetni tečaj, ni treba izpolniti tega pogoja; to pomeni, da so lahko tudi mlajši).

Vsebina

Program obsega priprave na maturo iz naslednjih maturitetnih predmetov: 

 • slovenščine,
 • matematike,
 • angleščine ter
 • dveh izbirnih predmetov: kandidati lahko izbirajo med geografijo, zgodovino, biologijo ali sociologijo.

Organizacija pouka

Predavanja so vsako popoldne od ponedeljka do petka po 3–5 šolskih ur (okvirno od 16.00 do 21.00) od sredine oktobra do mature (največ dva predmeta na dan). Skupno število ur posameznega predmeta je 81. Celoten tečaj (5 predmetov) torej obsega 405 ur. 

Zaključek šolanja

Šolanje v maturitetnem tečaju se zaključi z maturo, ki jo opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra).

Kandidat, ki želi na maturo in v letu opravljanja mature še ni star 21 let, mora uspešno zaključiti najprej maturitetni tečaj (to pomeni, da mora opraviti najprej izpite v maturitetnem tečaju ali pa sproti s kontrolnimi nalogami in ustnim spraševanjem pridobiti pozitivne ocene v maturitetnem tečaju). Vendar zaključen maturitetni tečaj brez opravljene mature ne da nobene formalne izobrazbe, slušateljem omogoča le opravljanje mature. Šele opravljena matura pomeni tudi pridobitev formalne izobrazbe V. stopnje in s tem odprta vrata na vse fakultete.