Maturitetni tečaj za odrasle

Maturitetni tečaj je javno veljavni izobraževalni program, ki pripravlja kandidate na splošno maturo. Traja vse šolsko leto (predavanja se začnejo oktobra in trajajo do mature). Cilj enoletnega šolanja je pripraviti kandidate na splošno maturo. Vpisani pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih.

Komu je namenjen?

V maturitetni tečaj za odrasle se lahko vključijo vsi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v maturitetni tečaj in ne morejo obiskovati redne šole.

Pogoji za vpis:

  1. Zaključena srednja poklicna ali srednja strokovno/tehniška šola z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo.
  2. Zaključena poklicno-tehniška šola s poklicno maturo.
  3. Zaključen 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinjeno šolanje.
  4. Zaključena osnovna šola in opravljen preizkus iz 5 predmetov (slo, ang, mat in 2 izbirna gimnazijska predmeta) na ravni 3. letnika gimnazije.
  5. Zaključen program Waldorfske gimnazije.

Kandidat po predhodnem dogovoru za vpis pošlje ali prinese izpolnjeno prijavnico z ustreznimi dokazili.

Vsebina in organizacija pouka

Program obsega priprave na maturo iz slovenščine, matematike, angleščine ter dveh izbirnih predmetov. Kandidati lahko izbirajo med geografijo, zgodovino, biologijo in sociologijo.

Predavanja so vsako popoldne od ponedeljka do petka po 3–5 šolskih ur (okvirno od 16.00 do 21.00) od sredine oktobra do mature (največ dva predmeta na dan) po objavljenem urniku. Skupno število ur posameznega predmeta je 81. Celotni tečaj (5 predmetov) torej obsega 405 ur. 

Šolanje v maturitetnem tečaju se zaključi z maturo, ki jo opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra).

Kandidat, ki želi na maturo in v letu opravljanja mature še ni star 21 let, mora uspešno zaključiti maturitetni tečaj (pridobiti pozitivne ocene). Zaključen maturitetni tečaj brez opravljene mature ne da nobene formalne izobrazbe, slušateljem omogoča le opravljanje mature.