Rezultati splošne mature

Državni izpitni center bo kandidatom, ki so opravljali splošno maturo, omogočil vpogled v njihove rezultate preko spletnih strani RIC-a. Rezultati bodo objavljeni na spletu v ponedeljek, 10. 7. 2023, v spomladanskem roku in v četrtek, 15. 9. 2023, v jesenskem roku. Spričevalo in obvestilo o uspehu lahko prejmete isti dan (jesenska matura) v tajništvu šole od 11. do 13. ure in ostale dni v času uradnih ur. Rezultati bodo dostopni na spletu od 7. ure zjutraj.

Spletni naslov za dostop do rezultatov splošne mature: https://matura.ric.si

Pri vstopu v spletno mesto kandidat vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra - nalepka desno zgoraj). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišejo njegovi dosežki pri opravljanju splošne mature.

  • Uporabniško ime: EMŠO kandidata
  • Geslo: Šifra (na nalepki kandidata, ki jo prejme kandidat med opravljanjem mature)

V ponedeljek, 10. julija 2023, bo v avli Mestne občine Kranj ob 15. uri razglasitev rezultatov spomladanskega roka mature 2023 in svečana podelitev maturitetnih spričeval.

Svečan dogodek zahteva ustrezno opravo, zato Vas vljudno prosimo, da s svojimi oblačili izkažete svečanost trenutka.
Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu prejmejo vsi maturantje, ki bodo uspešno opravili maturo v celoti, in tisti, ki bodo opravili popravne izpite na splošni maturi.

Vsi kandidati se bodo ob prejemu spričevala podpisali v Knjigo maturantov. Če kandidat ne more osebno prevzeti maturitetnega spričevala, lahko za to pooblasti nekoga drugega, ki ob prevzemu predloži kandidatovo pooblastilo (primer pooblastila).

Če ste izboljševali ocene pri posameznih izpitih ali opravljali dodatni 5. predmet, ne prejmete maturitetnega spričevala na svečani podelitvi, temveč prejmete obvestilo o uspehu, in sicer isti dan v tajništvu ŠMK od 11. do 12. ure, naslednji dan (11. 7. 2023) od 10. do 12. ure, v sredo, 12. 7. 2023, od 8. do 10. ure ali kasneje v tajništvu šole v času uradnih ur.

V tem času se lahko tudi prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. Zadnji rok za prijavo na maturo ali posamezne maturitetne izpite je 11. 7. 2023.

Vsi, ki nimate statusa dijaka, morate prijavi na posamezni izpit ali na celotno maturo priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in Gimnaziji Kranj.

Če želiti zaprositi za vpogled v izpitno dokumentacijo, morate oddati prošnjo na RIC najkasneje v treh dneh po objavi rezultatov mature. Vpogledi se bodo na RIC-u začeli 10. 7. 2023.