Dosežki Gimnazije Kranj

Spomenica kranjske gimnazije

Gimnazija Kranj je bila ustanovljena leta 1810. Leta 1897 je bila zgrajena monumentalna stavba v neoklasicističnem slogu, v kateri je Gimnazija Kranj še danes. Ob gradbenih delih je bil 28. februarja 2017 na Gimnaziji Kranj v stari avli povsem naključno odkrit sklepni kamen, za katerim je niša, kamor so ob odprtju nove stavbe gimnazije v Kranju 18. septembra 1897 vložili bakreno skrinjico z dokumenti, med njimi je bil tudi rokopis spomenice kranjske gimnazije profesorja Antona Štritofa. Objavljamo tipkani prepis.

Red zaslug za narod s srebrnimi žarki

Gimnazija Kranj je bila 22. aprila 1976 z ukazom predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije Jospia Broza Tita odlikovana z Redom zaslug za narod s srebrnimi žarki za dolgoletno delo in posebne zasluge pri izobraževanju in vzgoji mladih ter za prispevek k širjenju prosvete in kulture.

Velika plaketa Občine Kranj

Skupščina Občine Kranj je 8. maja 1991 izdala Listino o podelitvi Velike plakete Občine Kranj Gimnaziji Kranj ob 90-letnici prve mature. Leta 1901 je na Gimnaziji Kranj, ki je leta 1897 postala popolna 8-letna gimnazija, maturiralo prvih 23 maturantov višje gimnazije. 

Srebrni častni znak za svobodo Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je 31. avgusta 2001 Gimnazijo Kranj odlikoval s Srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije ob stoti obletnici prve mature za zasluge pri izobraževanju številnih generacij dijakov.

Nagrada Mestne občine Kranj za leto 2010

Mestna občina Kranj je 2. decembra 2010 Gimnaziji Kranj podelila Nagrado Mestne občine Kranj ob 200-letnici njene ustanovitve. Po naredbi o organizaciji javnega šolstva v Ilirskih provincah, ki jo je 4. junija 1810 izdal general Marmont, vojvoda Dubrovniški, je bilo na takratnem slovenskem etničnem ozemlju ustanovljenih osem gimnazij, med njimi tudi v Kranju. Na kranjsko gimnazijo se je vpisalo prvih 49 dijakov.

Jabolko navdiha

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Gimnaziji Kranj 4. februarja 2016 podelil Jabolko navdiha za njeno glasbeno dejavnost in koncerte, ki povezujejo dijake v skupnost, ki se je s svojo ustvarjalno močjo sposobna povzpeti v vrhove sveta.