Pravilniki splošne mature

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Pravilniki o splošni maturi