Aktivi

Angleščina

T: +386 4 281 17 28
Vodja: Bernarda Kovač, prof.

Več informacij

Biologija

T: +386 4 281 17 13
Vodja: dr. Petra Košir

Več informacij

Drugi tuji jeziki

T: +386 4 281 17 28
Vodja: Neža Zupančič Logar, prof.

Več informacij

Fizika

T: +386 4 281 17 19
Vodja: Barbara Hudovernik, prof.

Več informacij

Geografija

T: +386 4 281 17 36
Vodja: mag. Helena Križaj Smrdel

Več informacij

Psihologija, sociologija, filozofija

T: +386 4 281 17 38
Vodja: Sarah Petek, prof.

Več informacij

Informatika

T: +386 4 281 17 12
Vodja: Mateja Žepič, prof.

Več informacij

Kemija

T: +386 4 281 17 14
Vodja: Vasilija Tsigaridas, prof.

Več informacij

Matematika

T: +386 4 281 17 27
Vodja: Luka Grahelj, prof.

Več informacij

Slovenščina

T: +386 4 281 17 16
Vodja: Mihael Šorli, prof.

Več informacij

Športna vzgoja

T: +386 4 281 17 25
Vodja: Janez Mali, prof.

Več informacij

Umetnost

T: +386 4 281 17 37
Vodja: mag. Erik Šmid

Več informacij

Zgodovina

T: +386 4 281 17 38
Vodja: Gašper Markič, prof.

Več informacij