Geografija

Geografija je naravoslovna in družboslovna veda. Proučuje pojave na zemeljskem površju v neprestanem spreminjanju in medsebojnem povezovanju.

Člani aktiva

  • mag. Helena Križaj Smrdel
  • Alenka Bizjak, prof. (vodja aktiva)
  • Marjan Veber, prof.

Učna snov obsega občo in regionalno geografijo

  • 1. letnik: obča geografija
  • 2. letnik: regionalna geografija sveta in Evrope
  • 3. letnik: regionalna geografija Evrope in splošni pregled Slovenije
  • 4. letnik: geografija je izbirni maturitetni predmet, kjer nadaljujemo z regionalno geografijo Slovenije, izvajamo terenske vaje za maturo in ponavljamo snov za maturo.

Za obravnavano snov imamo na voljo dve uri na teden v prvem in tretjem letniku, ter tri ure v tretjem in četrtem letniku. Vsako leto izvajamo v vsakem letniku dve ekskurziji po Sloveniji, ki sta obvezni za vse dijake. Dodatno pa se lahko dijaki v okviru izbirnih vsebin udeležijo tudi enodnevnih in več dnevnih ekskurzij po Evropi. Kot zaključek rednega geografskega izobraževanja se dijaki udeležijo maturantske ekskurzije.