Uspeh na mednarodni maturi

Rezultati mednarodne mature na Gimnaziji Kranj v primerjavi s svetovnimi rezultati

MEDNARODNA MATURA Število četrtošolcev Število uspešnih maturantov Odstotek uspešnih maturantov Povprečno število točk Število zlatih maturantov
(več kot 40 točk)
Število maturantov z vsemi 45 točkami
SVET 2023 91421 73149 79,67 30,24 8113  
GK 2023
22 22 100,00 39.64 10 1
SVET 2022
88767 76440 86,11 32,00   772
GK 2022
22 22 100,00 40.09 13 0
SVET 2021 88383 78735 88,96 32,97   1351
GK 2021 22 22 100,00 41,41 16 3
SVET 2020 88111 13018 85,16 31,33   341
GK 2020 22 22 100,00 41,64 18 0
SVET 2019 86715 67558 77,40 29,63   275
GK 2019 22 22 100,00 38,64 12 0
SVET 2018 84265 65974 78,18 29,76   259
GK 2018 22 22 100,00 39,46 11 0
SVET 2017 80199 62960 78,40 29,95   278
GK 2017 21 21 100,00 39,38 12 0
SVET 2016 74497 59156 80 30,07   146
GK 2016 22 22 100,00 37,64 7 0
SVET 2015 69956 56519 80,80 30,20   216
GK 2015 22 22 100,00 37,00 10 0
SVET 2014 67524 53552 79,30 30,10   208
GK 2014 24 24 100,00 34,08 3 0
SVET 2013 61644 48656 79,00 29,90   154
GK 2013 19 19 100,00 35,65 3 0
SVET 2012 56270 44843 78,50 29,83   144
GK 2012 15 15 100,00 32,86 1 0