MEPI

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je mednarodno priznan program, ki mladim omogoča, da aktivno preživljajo svoj prosti čas. Mlade spodbuja, da v sproščenem vzdušju in v družbi vrstnikov ob mentorskih srečanjih sledijo svojim osebnim izzivom, pri čemer razvijajo svoje socialne veščine, vztrajnost, empatijo in druga pomembna področja življenja, ki v inštitucionalnem izobraževanju včasih ostajajo v senci.

Prostovoljstvo, veščina in šport so tako tri področja, na katerih vsak mepijevec izbere svoj osebni cilj in ga vztrajno zasleduje v svojem prostem času. Ob tem pa je za večino gotovo najprivlačnejše četrto področje MEPI-ja, (pustolovska) odprava.

Dejavnosti potekajo na treh težavnostnih stopnjah, na bronasti, srebrni in zlati; na Gimnaziji Kranj izvajamo vse tri. Da lahko mepijevec napreduje na naslednjo stopnjo, mora na vsakem od treh področij – pri prostovoljstvu, športu in veščini – doseči osebno zastavljeni cilj ter pri tem izkazati zanesljivost in odgovornost; pogoj je tudi uspešno opravljena odprava.
Trajanje in zahtevnost dejavnosti se z vsako stopnjo povečuje.

Bronasta stopnja
Udeleženec vsako izmed treh dejavnosti opravlja vsaj 3 mesece, eno od njih pa vsaj šest mesecev. Odprava na bronasti stopnji traja 2 dni (1 nočitev).

Srebrna stopnja
Udeleženec vsako izmed treh dejavnosti opravlja vsaj 6 mesecev. Odprava pa na tej stopnji traja 3 dni (2 nočitvi).

Zlata stopnja
Tri osnovne dejavnosti udeleženec opravlja vsaj 12 mesecev. Odprava na zlati stopnji traja 4 dni (3 nočitve). Za razliko od prejšnjih dveh stopenj mora kandidat za zlato priznanje opraviti še izziv, imenovan projekt neznani prijatelj.

Področja/dejavnosti

Šport

Športna dejavnost, ki jo opravljamo za MEPI, je lahko zgolj rekreativna, lahko pa za MEPI uporabimo tudi šport, s katerim se resno ukvarjamo. Pogoj je le, da si zastavimo izzivalen, časovno dosegljiv in svojim interesom primeren cilj. Športna dejavnost je tako lahko košarka, plezanje, atletika, hoja v hribe, tek ...

Prostovoljstvo

Bistvo prostovoljstva je nesebična pomoč; vse, kar dobimo za to, je naše osebno zadovoljstvo in izkušnja, da »nihče ni otok«. Primeri: inštrukcije, pomoč v vrtcu ...

Veščina

To področje nam omogoča, da se začnemo učiti nečesa novega, kar nas že od nekdaj zanima, ali pa se v neki veščini izpopolnjujemo. Primeri: igranje na inštrument, učenje tujih jezikov, fotografija, petje ...

Povezave

Koordinatorka

Mentorji