Interni del mature

Kadar je interni del izpita splošne mature praktični del izpita, se kandidat najkasneje do 1. septembra tekočega šolskega leta prijavi na opravljanje praktičnega dela tega izpita. S tem si zagotovi možnost opravljanja internega dela mature na Gimnaziji Kranj za vse maturitetne predmete. S prijavo do konca septembra lahko zagotovimo le opravljanje internega dela mature pri tistih predmetih, ki potekajo v popoldanskem času. Če kandidat nima opravljenega internega dela izpita splošne mature, lahko opravlja le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar večinoma znaša 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

a) Za naravoslovne predmete, geografijo, zgodovino

Kandidatu je določen mentor, s katerim se dogovori o datumih in načinu opravljanja internega dela mature (ekskurzija, vaje ipd.). Kandidati se na maturo pripravljajo sami. 

b) Za predmete, ki vključujejo seminarsko nalogo (sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina)

Šola dijaku dodeli mentorja, s katerim določita naslov seminarske naloge, na osnovi katere dijak izdela dispozicijo. Dispozicijo pregleda mentor in poda dijaku osnovne usmeritve za izdelavo seminarske naloge. Kandidat nato samostojno izdela nalogo in jo v roku odda mentorju, ki jo bo ocenil. Kandidati se na maturo pripravljaljajo sami.

Prijavnica

Prijavnica za interni del mature je objavljena na spletni strani Gimnazije Kranj. Prijavnico kandidati lahko pošljejo po pošti ali po mailu na katja.pegam@gimkr.si. S tem imajo zagotovljeno mentorstvo za interni del mature in ocenjevanje pisnega izdelka (vaje, seminarska naloga).