Angleščina

Angleščina se poučuje kot prvi tuji jezik, in sicer tri ure tedensko v vsakem letniku. Dijaki imajo v 4. letniku dodatno uro za priprave na višjo raven.

Člani aktiva

 • Nataša Adžič
 • Marko Bukovšek
 • Mitja Hribar
 • Biba Kodek
 • Bernarda Kovač
 • Katarina Lovenjak
 • Polona Nastran (vodja aktiva)

Cilji predmeta

 • razvijanje zmožnosti za komunikacijo z angleško govorečo populacijo,
 • razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v angleščini,
 • poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti angleško govorečih dežel,
 • pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • najboljši dijaki 3. letnika sodelujejo na regijskem in državnem tekmovanju iz angleščine,
 • organiziramo ekskurzijo v London med prvomajskimi prazniki,
 • sodelujemo pri številnih drugih dejavnostih in projektih na šoli,
 • izvajamo dopolnilni pouk za dijake 1. in 2. letnikov,
 • Will Tomford (tuji učitelj) enkrat mesečno prireja filozofske večere,
 • sodelujemo v projektu Obogateno učenje tujih jezikov,
 • vključeni smo v projekt Comeniusa (ways2faith).