Biologija

Biologija se poučuje v prvem, drugem letniku in tretjem letniku kot obvezni splošnoizobraževalni predmet, v četrtem letniku je izbirni predmet za maturo. Prav tako je biologija izbirni predmet v tretjem in četrtem letniku mednarodne mature.

Člani aktiva

 • dr. Petra Košir 
 • Vanda Kukec, prof. (vodja aktiva)
 • Urša Petrič, prof.
 • Jasna Turel
 • Marija Maruša Vencelj, prof.
 • Anže Pipan, prof.

Izvajanje pouka

 • Teoretični pouk
 • Praktični pouk - laboratorijska dela, terenske vaje

Vsebine predmeta

1. letnik

 • Uvod v biologijo
 • Celica
 • Genetika - uvod

2. letnik

 • Genetika – nadaljevanje
 • Sistematika
 • Ekologija - uvod

3. letnik

 • Ekologija
 • Primerjalna anatomija

4. letnik - priprava na maturo

Mednarodna matura

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Tekmovanje – sladkorna bolezen
 • Tekmovanje iz biologije – regijsko in državno
 • Biološki krožek
 • Raziskovalne naloge
 • Seminarji
 • Razstave