Športna vzgoja

Športna vzgoja poteka za prve in druge letnike 3 ure tedensko. Tretji in četrti letniki imajo športno vzgojo 2 uri na teden, tretjo uro pa izvajajo po izbiri.

Člani aktiva

 • dr. Rok Bavdek
 • Marko Cvahte, prof.
 • Justina Jocif, prof. (vodja aktiva)
 • Janez Mali, prof. (vodja aktiva)
 • Matjaž Pavlič, prof.
 • Rado Sajovic, prof.
 • Andreja Zalokar, prof.

Izvajanje pouka

 • v treh telovadnicah
 • na stadionu Stanka Mlakarja
 • na bazenu
 • na poteh ob kanjonu reke Kokre

Vsebine predmeta športna vzgoja

1. letnik

 • športna gimnastika
 • atletika
 • tehnika in taktika odbojke in košarke

2. letnik

 • športna gimnastika
 • atletika
 • tehnika in taktika odbojke in košarke
 • plavanje

3. in 4. letnik

 • športna gimnastika
 • atletika
 • tehnike in taktike odbojke in košarke
 • šport po izbiri