Matematika

Člani aktiva

 • mag. Aljoša Brlogar
 • Luka Grahelj, prof.
 • Helena Kapus, prof.
 • Barbara Kušar, prof.
 • Mojca Lokar, prof.
 • Matjaž Pertot, prof.
 • Žana Lampič, prof.
 • Anže Zupanec, prof. (vodja aktiva)

Število ur

Matematika ima v 1., 2. in 3. letniku 4 ure na teden, v 4. letniku pa 5 ur na teden. Ker je matematika zaenkrat še obvezni predmet na maturi, imamo ponavadi v 4. letniku organizirane priprave na osnovni in višji nivo.

Snovi

 • 1. letnik: številske množice, izjave in množice, statistika, računanje z izrazi in razstavljanje, linearna funkcija, geometrija v ravnini (del)
 • 2. letnik: geometrija v ravnini (del), kotne funkcije, vektorji, potence z racionalnim eksponentom, lastnosti funkcij, kvadratna funkcija, eksponentna funkcija, logaritemska funkcija
 • 3. letnik: polinomi, racionalna funkcija, krivulje drugega reda, kotne funkcije, merjenje v geometriji
 • 4. letnik: kombinatorika in verjetnost, statistika, zaporedja, limite, odvod in integral

Tekmovanja

Izvajamo tekmovanja iz logike (šolsko in državno) ter matematično tekmovanje (kenguru, regijsko in državno).
Za dijake, ki želijo več o matematiki in logiki, organiziramo krožek (1. in 2. letnik).

Če je dijak manjkal pri urah matematike oz. če česa ne razume, lahko pride na govorilne ure h kateremukoli profesorju matematike.