Umetnost

Člani aktiva:

 • Erik Šmid, prof.
 • Anita Omejec, prof. (vodja aktiva)

Glasba

Pouk glasbe poteka v prvem letniku dve uri na teden.

Učitelj predmeta: Erik Šmid, prof.

Vsebine predmeta

 • glasbena kultura in njen odsev v našem življenju
 • glasbeni zapis
 • glasbena izvajalska sredstva
 • razvoj glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti skozi zgodovino
 • slovenska ljudska glasba in etnologija

Dodatne dejavnosti

 • obisk enega koncerta (simfonične matineje) ali operne predstave v Ljubljani
 • priložnostni obiski koncertov v domačem okolju

Likovna umetnost

Likovna umetnost se poučuje v prvem letniku in sicer dve uri tedensko in kot izbirni predmet v četrtem letniku štiri ure tedensko.

Učiteljica predmeta:  Anita Omejec, prof.

Vsebine predmeta

1. letnik

 • UMETNOSTNA ZGODOVINA PRISTOP IN RAZČLENITEV LIKOVNEGA DELA
 • STARI VEK
  • Človek kot merilo stvari
 • SREDNJI VEK
  • Duhovni svet krščanstva
 • NOVI VEK
  • Rojstvo modernega sveta
  • Zmagoslavje cerkve in absolutizma
 • MODERNA UMETNOST 19. – 20. stoletje
  • Stoletje revolucij
  • Novi koncepti umetnosti
  • Čas vizualnih medijev
 • LIKOVNA SNOVANJA Opredelitev in uporaba kompozicijskih načel v risbi in pomen različnih materialov za izraz ideje;

4. letnik – priprava na maturo

 • VSEBINSKA IN OBLIKOVNA ANALIZA LIKOVNEGA DELA
 • ZVRSTI LIKOVNEGA USTVARJANJA Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura
 • UMETNOSTNO ZGODOVINSKI SLOGI Nastanek in pomen umetnosti v posameznih obdobjih: kronološka, geografska in sociološka opredelitev

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

1. letnik

 • ogled Narodne galerije in spremljajoče razstave ter voden ogled stare Ljubljane
 • v okviru rednega pouka si bomo ogledali mesto Kranj ter razstave v galerijah

4. letnik

 • ogled Narodne galerije in spremljajoče razstave ter voden ogled stare Ljubljane - s poudarkom na Plečnikovi arhitekturi