Zgodovina

Zgodovino se poučuje v vseh štirih letnikih, in sicer dve uri tedensko. V četrtem letniku se dijaki, ki so zgodovino izbrali za maturo, pripravljajo dodatne tri ure tedensko.

Člani aktiva

 • Gašper Markič, prof. (vodja aktiva)
 • Patricija Veldin, prof.
 • Mojca Zelič, prof.
 • Tilen Avguštin, prof.

Vsebine predmeta zgodovina

1. letnik

 • Zakaj je pomembna zgodovina?
 • Od mestnih držav do prvih imperijev
 • Prazgodovinska in antična kulturna dediščina na Slovenskem
 • Stičišča kultur
 • Zgodovina vsakdanjega življenja
 • Od prvih umetnikov do prvih znanstvenikov

2. letnik

 • Različni modeli vladanja
 • Etnične, družbene in gospodarske spremembe
 • Razvoj zgodovinskih dežel in Slovenci

3. letnik

 • Vzpon meščanstva in uveljavitev parlamentarizma
 • Nemirne vode: od nacionalnih gibanj do prve svetovne vojne
 • Slovensko nacionalno oblikovanje
 • Blišč in beda industrijskega razvoja
 • Vsakdanje življenje v 19. stoletju

4. letnik

 • Razvoj demokracije
 • Sodelovanje in konflikti v 20. stoletju
 • Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju
 • Civilnodružbena gibanja in človekove pravice
 • Migracije prebivalstva
 • Znanost in tehnologija v 20. stoletju

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • zgodovinsko tekmovanje
 • zgodovinski krožek
 • izdelava seminarskih nalog z medpredmetno povezavo
 • projekt Moja zgodba (skupaj s Študijskim centrom za narodno spravo): dijaki se spoznajo z delom zgodovinarja - delo z viri, pridobijo pričevanja (svojih staršev, starih staršev na določen dogodek v preteklosti) in izdelajo predstavitev - seminarsko nalogo.
 • projekt Zgodovinski spomin (v sodelovanju z Osrednja knjižnica Kranj, pri projektu Comenius): preučevanja procesa in posledic industrializacije mesta Kranj in okolice. V prvi skupini so dijaki, ki prebivajo v Kranju ali v njegovi okolici. Ti dijaki bodo s pomočjo predstavitev in analiz referatov ter seminarskih nalog prve skupine, sestavili anketna vprašanja ali vprašanja za intervjuje. Njihova naloga bo samostojna izpeljava anket in intervjujev ter njihova analiza. Druga skupina bo izdelala film v angleškem jeziku.