Informatika

Informatika se poučuje v prvem in drugem letniku in sicer dve uri tedensko, v četrtem pa štiri ure tedensko (izbirni predmet za maturo).

Člani aktiva

 • Branko Šarabon
 • mag. Zdenka Vrbinc
 • Mateja Žepič (vodja aktiva)

Izvajanje pouka

 • Teoretični pouk poteka v učilnici, ki ima vso potrebno opremo (DVD-predvajalnik, računalnik, LCD-projektor,).
 • Praktični pouk poteka v računalniški učilnici, kjer ima vsak dijak na voljo svoj računalnik z vso potrebno strojno in programsko opremo za izvajanje praktičnega dela pouka ob in z računalnikom.

Vsebine predmeta informatika

1. letnik

 • osnove informatike in računalništva
 • projektno delo – pisna predstavitev informacij (urejevalnik besedil, elektronska prosojnica, slikovna predstavitev informacij)
 • komuniciranje

3. letnik - programiranje

3. letnik - podjetništvo (ITS)

4. letnik - multimedija

 • osnove informatike (grafična in zvočna predstavitev informacij)
 • računalniška omrežja
 • preglednice
 • projektno delo (izdelava spletnih strani)

4. letnik - priprava na maturo

 • informacijska tehnologija
 • tehnologija znanja (Dexi)
 • algoritmi in programiranje (Python)
 • podatkovna baza in preglednica
 • maturitetna naloga

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • izvajanje knjižnično informacijskih znanj v povezavi z informatiko
 • vključevanje računalnika v pouk drugih predmetov
 • izdelava seminarskih nalog z medpredmetno povezavo
 • vključevanje v mednarodne in domače projekte