13 zlatih maturantov med enajsto generacijo mednarodne mature na Gimnaziji Kranj

13. september 2022

"Prinesli ste nam znanje, ki smo ga potrebovali. Hvala za vse spodbudne besede."

13 zlatih maturantov med enajsto generacijo mednarodne mature na Gimnaziji Kranj

Maturanti 11. generacije mednarodne mature so originalne diplome prejeli na slovesnosti v torek, 6. septembra 2022. Ravnatelj mag. Aljoša Brlogar je v nagovoru maturantov poudaril, da so zaključili pomembno stopnjo njihovega izobraževanja in da je bila na maturi uspešna celotna generacija: »Zdaj vas čaka novo življenje in naslednja stopnja izobraževanja, študij na univerzi. Želim vam veliko uspeha.« Predsednica 4. h Pika Rupar je v nagovoru sošolcev povedala: »Spoštovani profesorji, dragi sošolci, starši in ostali prisotni. Za nami so štiri leta na gimnaziji kranj. Štiri leta skozi katera se je vsak od nas izoblikoval v posameznika ki je danes tu. Nismo več fazančki, ki prvič stopajo v staro avlo niti nismo novinci ki v drugem letniku sedijo na stolih zaradi pandemije ločenih vsaj 2m in si ogledujejo bodoče sošolce na programu mednarodne mature. Smo maturantje kolikor toliko pripravljeni na naslednji korak: fakulteto. Zahvala za to gre vsem profesorjem, ki so nam v času na gimnaziji pomagali, nas spodbujali, podpirali in nam pri izbiranju tem za IA-je vestno odgovarjali z: ja … ampak kako boš pa to meru? In pri družboslovnih predmetih z: yes …but to what extent? Prenesli ste nam znanje, ki smo ga potrebovali, ampak k našim rezultatom niste pripomogli le tako. Hvala za vse spodbudne besede pred izpiti in roki za oddajo IA-jev in EE-jev, za vse šale ki so sproščale napetost, ko smo bili pod stresom in da ste nam pomagali popraviti naše napake in nas ne le krivili zanje. Nazadnje pa še hvala sošolcem, da ste ti dve leti naredili še toliko lepši. Želim vam veliko uspeha in veselja na vaši poti.«

6. julija 2022 so bili znani rezultati mednarodne mature. V svetovnem merilu je mednarodno maturo uspešno opravilo več kot 160.000 dijakov, na Gimnaziji Kranj pa enajstič v zgodovini naše šole 22 dijakov. Svetovno povprečje na mednarodni maturi je približno 30 točk, naše pa visokih 40,09 točke. V svetovnem merilu maturo vsako leto uspešno opravi približno 80 % dijakov, na Gimnaziji Kranj pa je uspešnost 100 %. Maja 2022 je mednarodno maturo na Gimnaziji Kranj z odliko opravilo 13 dijakov, kar je 59,09 % vseh dijakov. Zlati maturanti pri mednarodni maturi so:

  ime priimek splošni uspeh
1 Nejc Horvat 44
2 Nace Kokelj 44
3 Žiga Roblek 44
4 Varvara Titova 43
5 Gaja Bumbar 42
6 Nika Mencej 42
7 Brina Erznožnik 41
8 Lana Klemenčič 41
9 Klemen Osterman 41
10 Meta Peneš 41
11 Ana Šmid 41
12 Anja Demšar 40
13 Živa Mesec 40

nazaj na Novice