Dosežki naših dijakov 2021

24. junij 2021 / Avtor: Lara Škulj iz 2. c in Pika Pauletić iz 2. e

Med kranjskimi gimnazijci 301 odličnjak, osvojenih 42 zlatih priznanj, 71 srebrnih in 276 bronastih.

Dosežki naših dijakov 2021

V četrtek, 24. 6. 2021, je na Gimnaziji Kranj potekala prireditev Dosežki naših dijakov. Tudi letos so se naši dijaki kljub koronskim razmeram izkazali na veliko področjih. Podelili smo 301 pohvalo za odličen učni uspeh. Med odličnjaki je kar 53 dijakov s samimi peticami. Pet dijakov si je prislužilo pohvalo za literarni dosežek. Priznanje Gimnazije Kranj za osvojeno zlato priznanje iz tekmovanj iz znanja, uvrstitev do tretjega mesta na državnih ali mednarodnih športnih in drugih tekmovanjih ali za osvojeno zlato priznanje na mednarodnih tekmovanjih v umetnosti je prejelo petnajst dijakov. Plaketo, ki jo podeljujemo za povprečno oceno 5,0 v vseh štirih letih, za odličnost na maturi, doseženo prvo mesto na državnih tekmovanjih iz znanja in dijaku, ki je vsaj trikrat dosegel kriterij za priznanje, smo podelili šestim dijakom. Veliko plaketo za opravljeno maturo z vsemi točkami, osvojeno medaljo iz znanja na olimijadi ali za dijake četrtega letnika, ki so že četrtič izpolnili pogoj za malo plaketo, sta prejela dva dijaka. Zahvaljujemo se vsem organizatorjem proslave, prof. Mojci Lokar, voditeljicema ter združenemu fantovskemu in dekliškemu zboru Gimnazije Kranj, ki je s svojim nastopom proslavo prijetno obogatil. Še enkrat čestitamo vsem dijakom za dosežene uspehe in jim želimo lepe počitnice.

Odličen učni uspeh

301 dijak, od tega kar 53 s samimi peticami v spričevalu (vse to brez 4.h, ki še nimajo zaključenega uspeha).

Na tekmovanjih iz znanja osvojenih 37 zlatih priznanj, 68 srebrnih in 276 bronastih. Priborili smo si 5 naslovov državnih prvakov, 2 medalji z olimpijad. Na tekmovanju raziskovalnih nalog smo osvojili 4 zlate in 3 srebrne sove.

Podelili smo 40 nagrad – pohval za odličen uspeh s 5,0. 5 pohval literatom (2 med njimi tudi 5,0), 15 priznanj za tekmovalne dosežke (9 med njimi tudi 5,0), 6 plaket (2 med njimi tudi 5,0) in 2 veliki plaketi.

Velika plaketa

Veliko plaketo prejme Simon Bukovšek, 4. h
Simon je na osvojil srebrno medaljo na mednarodni fizikalni olimpijadi IdPho.

Je državni prvak iz logike. Na državnem tekmovanju iz kemije je dosegel 3. mesto. Prav tako je 3. mesto dosegel na državnem tekmovanju iz fizike. Na državnem tekmovanju iz matematike je bil 6. in je prejel zlato Vegovo priznanje.

Simon se bo udeležil evropske in mednarodne fizikalne olimpijade. Je član A-ekipe za olimpijado iz astrofizike. Udeležil se bo tudi kemijske olimpijade.

Veliko plaketo prejme Brina Nemanič, 3. a
Brina je na mednarodni olimpijadi iz ruščine osvojila srebrno priznanje.

Plaketa

Plaketo prejme Nejc Urh, 3. a
Nejc je državni prvak iz kemije. Osvojil je še tri zlata priznanja: za 8. mesto iz razvedrilne matematike, za 5. mesto iz logike ter za 10. mesto iz matematike. V spričevalu ima zapisane same petice.

Plaketo prejme Benjamin Bajd, 3. a
Benjamin je državni prvak iz razvedrilne matematike. Osvojil je zlato priznanje iz logike s 7. mestom in iz matematike s 7. mestom. V spričevalu ima same petice.

Plaketo prejme Tjaša Sušnik, 4. h
Tjaša je osvojila 2. mesto na državnem tekmovanju iz finančne matematike. Osvojila je zlato priznanje iz biologije in kemije. Borila se je za mesto v ekipi za kemijsko olimpijado, uvrstila se je na izbor za biološko olimpijado. Poteguje se za mesto v B-ekipi za olimpijado iz astrofizike. Tjaša se je uvrstila v ekipo za fizikalno olimpijado, vendar se je udeležbi odpovedala zaradi pomembne kolesarske tekme.

Plaketo prejme Žan Ambrožič, 2. a
Žan je osvojil 2. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz fizike. Osvojil je zlato priznanje iz naravoslovja in razvedrilne matematike ter srebrni priznanji iz matematike in astronomije. Bori se za mesto v B-ekipi za olimpijado iz astrofizike.

Plaketo prejmeta državni prvakinji v Evropskih statističnih igrah Natalija Urh, 3. h, in Nika Govekar, 3. č.

nazaj na Novice