Gimnazija Kranj gostila razstavo o Rudolfu Maistru

22. november 2021 / Avtor: Anže Skodlar iz 3. b

Rudolf Maister je našo šolo (nižjo gimnazijo) obiskoval od leta 1885 do leta 1890.

Gimnazija Kranj gostila razstavo o Rudolfu Maistru

V sredo, 3. novembra 2021, je na Gimnazijo Kranj prišla potujoča razstava o generalu Rudolfu Maistru. Veliki domoljub, po katerem se imenuje državni praznik 23. novembra, je znan predvsem po bojih za severno mejo, zaradi katerih je zaslužen, da je danes Štajerska slovenska.

Rodil se je 29. marca 1874 v Kamniku. Dijak Gimnazije Kranj (nižja gimnazija) je bil od leta 1885 do leta 1890 in bil leta 1904 imenovan za stotnika. Ko je postal general, je poveljeval prvi redni slovenski vojski s slovenskim poveljstvom in na Štajerskem premagal Nemce. Kasneje je pripomogel k določitvi meje med Italijo in Avstrijo. General Maister je bil glavni borec za celovitost Slovenije ob koncu 1. svetovne vojne. 30. oktobra 1918 je mariborski avstrijski občinski svet razglasil Maribor z okolico za del Avstrije. 1. novembra 1918 je major Rudolf Maister v vojašnici 26. strelskega polka v Melju pred mestnim poveljnikom podpolkovnikom Antonom Holikom in zbranimi častniki odločno izjavil: »Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko.« Še tisti dan so bile vse vojašnice in Maribor pod Maistrovo vojaško oblastjo. Znan je tudi po svojih pesniških delih, zbirkah Poezije in Kitica mojih. Izdal ju je pod psevdonimom Vojanov. Umrl je 26. julija 1934 in je pokopan v Mariboru.

Potujočo razstavo je organiziralo Društvo generala Rudolfa Maistra s pomočjo Gimnazije Kranj. Namen razstave je spoznavanje nastajanja samostojne države Slovenije, h kateri je general Maister močno prispeval. Na odprtju sta razstavo predstavila predsednik Društva generala Rudolfa Maistra Kranj Janez Tavčar in pomočnik ravnatelja Gimnazije Kranj mag. Franc Rozman, podpisani pa sem deklamiral Maistrovo pesem Naprej. Razstava je bila v avli Gimnazije Kranj na voljo za ogled od 3. novembra do 9. novembra 2021.

V Koledarju Gimnazije Kranj – Slovenski velikani 2020 je bil november posvečen Rudolfu Maistru. Portret je narisala Helena Potočnik, ki je danes že študentka na ljubljanski univerzi.

nazaj na Novice